Etyka badań marketingowych

0
440

Wiele osób, a w szczególności klienci zastanawiają się, czy istnieje odgórne uwarunkowanie, które obliguje ankieterów do należytego przeprowadzania badania. Obawiając się, czy aby na pewno badanie jest dobrze przeprowadzane i czy nie dochodzi do nadużyć.

Niestety jak dotąd w Polsce nie ma jeszcze Kodeksu Etycznego, który regulowałby poczynania badaczy. Aczkolwiek istnieje Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku, które skupia wokół siebie instytuty badawcze z całego świata w tym także z polski. ESOMAR, bo o nim właśnie mowa, opracował Kodeks Badań Rynku i Badań Społecznych do którego przestrzegania są zobowiązani wszyscy jego członkowie.

W Polsce działa stowarzyszenie OFBOR, którymi członkami mogą stać się wszystkie instytuty badawcze, które świadczą swoje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem spełnienia określonych norm.

Pomimo, iż polskie prawo nie posiada kodeksu etycznego dobrego badacza, odpowiedzialność za należyte przeprowadzenie badań spoczywa na instytucji badawczej jak również bezpośrednio na samym ankieterze. Jednocześnie w tym też celu przeprowadza się różnego rodzaju szkolenia, które mają za zadanie podnieść poziom wiedzy oraz odpowiedzialności każdego z badaczy.

Dodatkowo, aby zadbać o interesy klienta, każdy z ankieterów musi liczyć się z możliwością niespodziewanej kontroli ze strony przedsiębiorstwa związku z zakresem wykonywanych przez niego prac. Z chwilą kiedy kontrola wykaże jakieś nieprawidłowości w działaniach prac ankietera zostają wyciągnięte względem niego konsekwencje zależne od czynu, którego się dopuścił. Może to być po prostu zwykłe upomnienie, kara pieniężna, a nawet natychmiastowe wydalenie z pracy.

Stowarzyszenie OFBOR prowadzi program kontroli jakości pracy ankieterów, która ma na celu podnoszenie jakości w procesie zbierania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Każda instytucja badawcza, posiadająca osobowość prawną może przystąpić do tego programu, przy czym nie jest wymagane, aby uczestnik był członkiem tej organizacji.

Warto wspomnieć, iż każda firma badawcza uczestnicząca w tym programie, może wziąć udział w corocznym audycie, dzięki któremu po jej pomyślnym ukończeniu, może posługiwać się znakiem towarowym określającym Gwarancję Jakości Pracy Ankieterów.

thumbnail - Etyka badań marketingowych
Dominik Michnikowski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here