Znak towarowy

LOGO mbrokers.pl

Jest ogólnie uznawany jako znak towarowy (logo) bo to właśnie ono ma pierwszy kontakt z potencjalnym klientem. Czy zakupimy produkt, czy skorzystamy z konkretnych usług nie będzie to zależeć wyłącznie od ceny, lecz bardzo często od marki.

Dlatego bardzo ważne jest wykreowanie swojej marki, lecz zanim to uczynimy należy opatentować swój znak towarowy w Urzędzie Patentowy RP, abyśmy w przyszłości z racji zaniedbania tej czynności nie mieli z tego tytułu problemu, że ktoś zgłosi nasz znak towarowy jako swój.

W gruncie rzeczy proces opatentowania naszego znaku towarowego jest stosunkowo bardzo długi, gdyż trwa około dwóch lat od momentu złożenia wniosku w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie. Im szybciej to uczynimy, tym dla nas lepiej, ponieważ wniosek na opatentowanie naszego znaku towarowego możemy nawet już złożyć przed założeniem firmy, wówczas w wyniku braku naszego przedsiębiorstwa na rynku nikt nie będzie znał naszego loga, wówczas nikt nie złoży wniosku o jego opatentowanie.

Opatentowanie

Opatentowanie znaku towarowego jest bardzo korzystne dla przedsiębiorstwa, ponieważ nikt nie będzie mógł świadczyć swoich usług, bądź sprzedawać produktów, pod naszym logiem, które jest opatentowane. Istotnym elementem jest fakt, iż już po trzech miesiącach od złożenia wniosku o opatentowanie naszego znaku towarowego, znak ten nabiera mocy prawnej i wówczas nikt nie może się posługiwać tym znakiem handlowym, chyba, że ma nasze pisemne zezwolenie. W przeciwnym przypadku jeśli zauważymy, że ktoś wykorzystuje nasz znak towarowy bezprawnie możemy złożyć zawiadomienie do właściwego organu ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Znak towarowy nabiera zdolności prawnej po upływie trzech miesięcy od daty złożenia wniosku, ponieważ po tym okresie czasu Urząd Patentowy RP wydaje informator do ogólnej publikacji, w którym jest zestawienie wszystkich nowych zgłoszonych znaków towarowych do opatentowania. Tak więc, przed złożeniem wniosku w Urzędzie Patentowym powinniśmy dowiedzieć się, czy już znak towarowy o takiej samej nazwie jak nasz nie został już wcześniej zgłoszony. Jeśli został, to wcale nie będzie oznaczać, że Urząd Patentowy nie opatentuje naszego loga. Ponieważ wszystko i tak będzie zależeć od nadanych klas.

Nadawanie klas

Proces nadawania klas stwarza osobom zgłaszającym wnioski największe problemy, dlatego zaleca się, aby skorzystać z usług rzecznika patentowego, który nada poszczególne klasy znakowi, przygotuje komplet dokumentów, złoży nasz wniosek i będzie nas reprezentował w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszt związany ze złożeniem wniosku do Urzędu Patentowego jest tak naprawdę zależny od ilości klas, jakie się nada znakowi towarowemu. Odgórnie ustala się, iż całościowy koszt związany ze złożeniem wniosku oraz z wynagrodzeniem Rzecznika Patentowego wynosi szacunkowo około 2 tyś. zł. Dodatkowo po wydaniu zgody na opatentowanie znaku przez Urząd Patentowy, należy na rzecz urzędu wnieść opłatę 500 zł na nadanie dziesięcioletniego okresu ochronnego na znak towarowy. Przed upływem okresu ochronnego należy ponownie wnieść opłatę na przedłużenie okresu ochronnego na kolejne 10 lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here