Wynalazki, Wzory użytkowe

Miedzy wynalazkami, a wzorami użytkowymi występuje spora różnica, jednakże łączy się je w jedną całość. Otóż wynalazek, to nowo powstałe urządzenie, które jeszcze nigdzie nie zostało zastosowane z uwagi na brak wytworzenia wynalazku. Tak więc czym są wynalazki i wzory użytkowe i jak z nich korzystać?

Jest to na dobrą sprawę zupełnie nowe urządzenie, które nie znalazło jak na razie swojego miejsca w przemyśle, bądź w innych dziedzinach życia, gdzie wykorzystywane są różnego rodzaju urządzenia. Z kolei jeśli na istniejący już wynalazek, który został już wcześniej opatentowany wprowadzimy nowe ulepszenia, dokonamy jakichkolwiek zmian i zgłosimy do Urzędu Patentowego RP, jako nowy wynalazek, nie otrzymamy na niego patentu, ponieważ istnieje już podobne urządzenie, które zostało już wcześniej opatentowane.

W takiej sytuacji należy skorzystać ze wzoru użytkowego, który w takim przypadku nie reflektuje zgłaszanego przedmiotu jako nowego wynalazku, lecz jako nowe i użyteczne rozwiązanie. Wzór użytkowy jak podaje Urząd Patentowy RP to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

W przypadku starania się o udzielenie prawa własności na zgłaszany wynalazek w momencie zaakceptowania wynalazku przez Urząd Patentowy RP przysługiwać nam będzie okres ochrony naszego wynalazku przez nałożenie patentu, jednakże niedużej niż 20 lat. Z kolei w przypadku wzoru użytkowego taka ochrona nie będzie dłuższa niż 10 lat. Każda osoba posiadająca patent wynikający opatentowania wynalazku, bądź nałożenia wzoru użytkowego staje się jedynym prawnym właścicielem i może nim w pełni dysponować.

Korzystanie

Jeśli zauważy, że ktoś bezprawnie korzysta z naszego patentu, bądź wzoru użytkowego świadomie, bądź też nie, mamy prawo poinformować odpowiednią osobę o zaniechanie tych praktyk. Z kolei jeśli polubowny sposób nie poskutkuje osoba, która posiada prawa na posługiwanie się wzorem użytkowym, bądź wynalazkiem, ma prawo wnieść sprawę do sądu.

Aby zgłosić wniosek o otrzymanie patentu, bądź wzoru użytkowego możemy skorzystać z usług rzecznika patentowego, który będzie reprezentował nasze interesy przez Urzędem Patentowym RP i przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty w celu uzyskania zgody na rejestrację naszego wynalazku, bądź wzoru użytkowego. Prócz wynagrodzenia przewidzianego dla rzecznika patentowego należy także ponieść opłatę zgłoszeniową wynoszącą 550 zł.

Dodatkowo

Jeśli Urząd uzna, że nasz wynalazek może zarejestrować, będzie trzeba złożyć opłatę za pierwszy okres ochrony wynalazku, który trwa 3 lat i kosztuje 480 zł. Aczkolwiek jeśli będziemy chcieli po 3 latach przedłużyć okres ochrony, będziemy musieli to czynić w każdym, roku, ponieważ po upłynięciu pierwszych 3 lat ochrony, trzeba będzie składać wniosek o przedłużenie okresu ochrony wynalazku na kolejny rok, wpłacając także odpowiednią sumę pieniędzy, która z każdym kolejnym rokiem jest coraz wyższa. Szczegółowa Tabela Opłat Związanych z Ochroną Wzorów Przemysłowych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here