Monopol

Każde przedsiębiorstwo, które istnieje na rynku, bądź też na rynek wchodzi marzy, aby być monopolistą. Niekoniecznie na całym rynku krajowym, lecz chociaż na określonym obszarze. Niestety graniczy to z cudem, a nawet jest to niemożliwe z uwagi na wolny rynek jaki obecnie istnieje.

Istotą monopolu jest istnienie na docelowym rynku jednego producenta określonych dóbr, bądź świadczeniu przez niego niektórych usług. Monopolista ma wpływ na ustalenie ceny wytwarzanego przez niego dobra, a także ustala wielkość podaży. Ponieważ doktryną firm monopolistycznych jest produkowanie jak najmniej ilości dóbr, po jak najwyższej cenie. Czyli ich celem jest przy jak najmniejszych kosztach, wygenerować jak największy zysk.

Samo określenie firmy, iż jest monopolistą, nie oznacza wcale, że jest jedynym producentem danego dobra na rynku, bądź jest jedynym przedsiębiorstwem, które świadczy określone usługi. Ponieważ firmą monopolistyczną określa się organizację, która ma w swym segmencie ponad 40% udział w rynku, niezależnie ile przedsiębiorstw będzie miało swój udział na pozostałą cześć rynku.

Między innymi jedną ze światowych firm monopolistycznych jest korporacja Microsoft, czołowy producent systemów operacyjnych. Jeśli zachodzi sytuacja, w której to firma monopolistyczna w określonym segmencie ma za duży udział w rynku, różne odpowiedzialne organizacje państwowe w tym rząd, starają się dążyć do celu, aby podzielić tę organizację na kilka mniejszych przedsiębiorstw, aby doprowadzić do konkurencji między tymi przedsiębiorstwami. Swego czasu chciano tak uczynić z firmą Microsoft, lecz się nie udało z pewnością z uwagi na fakt, iż firma ta nie jest własnością rządu.

Także w Polsce były plany podzielenia największego polskiego ubezpieczyciela PZU, jednakże zaniechano tych czynności, ponieważ w wkrótce miała pojawiać się na rynku polskim konkurencja ze strony innych ubezpieczycieli z innych krajów.

Najczęstszym powodem ukształtowania się monopolu na danym rynku jest niedopuszczenie innych graczy, ponieważ tworzy się w ten sposób prawo, aby inne podmioty nie miały dostępu do danego rynku poprzez nakładanie różnego rodzaju licencji oraz zezwoleń. Dodatkowo monopol tworzy się na wzgląd podpisania przez jedną firmę z drugą umowy na wyłączność, związaną z dystrybuowaniem konkretnych produktów na określonym rynku. Także na tworzenie się monopolu mają wpływ różnego rodzaju patenty, które pozwalają wyłącznie właścicielowi na posługiwanie się danym wynalazkiem.

Jeśli zachodni potrzeba wyeliminowania monopolu na danym rynku zazwyczaj korzysta się ze zniesienia barier administracyjno-prawnych, które pozwolą na wkroczenie nowych przedsiębiorstw na rynek, co zwiększy konkurencyjność. Bariery administracyjne to między innymi różnego rodzaju koncesje oraz licencje.

mBrokers.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here