Rozliczanie podatku dochodowego CIT w firmie

Firma, rozpoczynając działalność na rynku, wybiera formę opodatkowania. Jedną z opcji, z których mogą skorzystać przy rozliczeniach osoby prawne, jest podatek CIT. Czym dokładnie jest, ile wynosi i kto może w ten sposób płacić podatki? Wyjaśniamy.


Dla kogo jest przeznaczony podatek CIT?


CIT to podatek dochodowy, które mogą odprowadzać osoby prawne. Ta forma rozliczeń jest więc dostępna dla:

  • spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek kapitałowych w organizacji,
  • fundacji i stowarzyszeń,
  • spółdzielni,
  • placówki oświatowe i wspólnoty mieszkaniowe,
  • podatkowe grupy kapitałowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne, które mają siedzibę lub zarząd na terenie Polski.


Co ważne, rozliczanie podatku CIT jest możliwe wyłącznie wówczas, kiedy organizacja prowadzi pełną księgowość.


Stawki CIT


Podstawowa stawka podatku CIT wynosi aktualnie 19%. Warto jednak wiedzieć, że w 2019 roku wprowadzono również obniżoną stawkę – 9%. Obowiązuje ona dla:

  • tzw. małych podatników, a więc firm, które w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęły przychodu ze sprzedaży na poziomie powyżej 1,2 mln euro,
  • firm rozpoczynających działalność – firm rozpoczynających działalność.

Z drugiej strony należy pamiętać, że w niektórych sektorach działalności stawka CIT wynosi 20%. Są nią objęte m.in. przychody z usług doradczych, księgowych, prawnych, reklamowych, rekrutacyjnych, badania rynku itp. Jeśli firma ma problem z zastosowaniem właściwej stawki podatku warto rozważyć szkolenia CIT, w trakcie których szczegółowo omawiane są zagadnienia związane z prawem podatkowym, kwalifikacją podatkową przychodów i kosztów, rozliczaniem podatków czy sporządzaniem dokumentacji podatkowej.

Jak rozliczać CIT?


Podatek CIT jest rozliczany w skali rocznej (rok podatkowy rozpoczyna się zawsze w marcu), na podstawie formularza CIT-8 składanego do urzędu skarbowego. Jednak przedsiębiorstwo płaci miesięczne zaliczki na poczet CIT. Mogą być wpłacane w formie uproszczonej (na podstawie wysokości podatku CIT za poprzedni rok rozliczeniowy) lub wyliczane na podstawie realnych dochodów w poprzednim miesiącu podatkowym.


Zaliczki na podatek CIT należy regulować do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczeniowym. Małe firmy, które korzystają z obniżonej, 9-procentowej składki, mogą też regulować CIT w rytmie kwartalnym – pod warunkiem zawiadomienia o tym fakcie naczelnika właściwego urzędu skarbowego.


Podobne artykuły: Rozliczanie podatku dochodowego CIT w firmie

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here