E-sprawozdania – wirtualna infolinia dla podatników

Zgodnie z oficjalnymi informacjami, ze względu na rozprzestrzenianie się COVID-19 (koronawirusa), Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) podjęły decyzję o ograniczeniu dostępu do urzędów skarbowych. Bezpośrednia obsługa interesantów w Ministerstwie, również została wstrzymana do odwołania. Jednocześnie, Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania z elektronicznych form kontaktu. W praktyce, obecnie linie informacyjne są przeciążone, a do urzędów bardzo trudno się dodzwonić. Szukając odpowiedzi na swoje pytania, podatnicy mogą trafić do nieodpowiednich źródeł – dlatego warto rekomendować, aby korzystać tylko z wiedzy na oficjalnych portalach rządowych oraz na stronach profesjonalnych podmiotów, których treści opracowywane są przez zespoły specjalistów.


Gdzie wysłać e-sprawozdanie finansowe spółki cywilnej?


Nigdzie. Spółka cywilna nie przygotowuje e-sprawozdania. Wynika to z faktu, że spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a co za tym idzie – nie ma obowiązku przekazywania e-sprawozdania finansowego.


Czy rolnik musi wypełnić e-sprawozdanie finansowe?


To zależy. Co prawda przychodów z działalności rolniczej nie kwalifikuje się, jako wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jednak rolnik jako osoba fizyczna takiemu zwolnieniu automatycznemu nie podlega. Jeżeli jako osoba fizyczna prowadzi księgi rachunkowe, to powinien sporządzić odpowiednie sprawozdanie finansowe, co wynika z treści art. 45 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprawozdanie takie składa się Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w formie elektronicznej (e-sprawozdanie).


Czy oddział (zakład) firmy musi złożyć sprawozdanie finansowe?


Z założenia jednostki organizacyjne składają sprawozdanie finansowe za cały podmiot, nie ważne ile ma oddziałów, czy zakładów – wspólnie. Oznacza to, że jeden przedsiębiorca składa jedno sprawozdanie finansowe. Jednak od tej zasady istnieją wyjątki. Dotyczą tak zwanych oddziałów samobilansujących się. W takim wypadku, w sprawozdanie finansowe jednostki organizacyjnej wchodzą wszystkie łączne sprawozdania finansowe, będące sumą sprawozdania finansowego jednostki i wszystkich jej oddziałów. Sprawozdania muszą być sporządzone w postaci elektronicznej e-sprawozdania.


Czy e-sprawozdanie muszę przygotować na stronie Ministerstwa Finansów lub w ich aplikacji?


Ministerstwo Finansów określa formę, wzór czy struktury logiczne, którym muszą odpowiadać sprawozdania i e-sprawozdania finansowe. Nie oznacza to jednak konieczności korzystania z aplikacji publicznych, jeżeli aplikacja komercyjna spełnia normy, można ją wykorzystywać do pracy nad e-sprawozdaniem w pełni bezpiecznie.


Czy w przypadku braku podpisu kwalifikowanego, można podpisać e-sprawozdanie Profilem Zaufanym?


Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, sprawozdanie finansowe można podpisać podpisem zaufanym, korzystając z aplikacji zintegrowanych z Profilem Zaufanym. Posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie jest więc jedyną formą podpisania i złożenia sprawozdania finansowego.


Czy e-sprawozdanie można przygotować w języku angielskim?


Nie. Wszystkie struktury logiczne sprawozdań finansowych udostępnione przez Ministerstwo Finansów, przygotowywane są wyłącznie w języku polskim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here