Jednym z wielu aspektów inwestowania na Forex, który odróżnia go od pozostałych rynków finansowych jest tak zwana koncepcja par walutowych. Otwierając pozycję FX, trader otrzymuje ekspozycję na dwie odmienne pary walutowe. Dzięki temu tworzy się mnóstwo interesujących możliwości pozwalających na symultaniczną analizę dwóch różnych gospodarek. Z kolei analizowanie stanu jednej tylko waluty w izolacji, bywa bardzo trudne.

Wskaźnik siły nabywczej a macierz korelacji


Istnieje wiele problemów z kiepsko zaprogramowanymi miernikami siły nabywczej. Jeśli indykator nie daje właściwych wskazań, wówczas nie ma dla niego zbyt wielu różnych zastosowań, bez względu na pozostałe funkcje. Korzystając z nieaktualnego wskaźnika, trader może doświadczać między innymi takich sytuacji jak:

  • zawieszanie się platformy lub komputera,
  • zacinanie się oprogramowania,
  • fałszywe sygnały,
  • brak pamięci,
  • nieustanne obciążenie procesora na poziomie sięgającym 100%.


Prawdziwa siła nabywcza danej waluty zawsze więc pochodzi z korelacji.

Macierz korelacji Forex czyli prawdziwy miernik siły nabywczej


Przez wiele lat, miernik siły nabywczej na rynku Forex w całkiem naturalny sposób przekształcił się w macierz korelacji – znacznie bardziej rozbudowaną, a jednocześnie dokładniejszą.

Korelacja Forex, tak jak pozostałe korelacje, to termin służący do sygnalizowania współgrania między kursem dwóch par walutowych. Kiedy takie zestawy danych są silnie ze sobą zbieżne, wówczas można mówić o silnej korelacji. Kiedy pary walutowe poruszają się w identycznym kierunku, mają tak zwaną pozytywną korelację. Natomiast kiedy poruszają się w różnych kierunkach, wówczas mówimy o korelacji negatywnej.

Idealna sytuacja zachodzi wtedy, kiedy pary walutowe poruszają się w tym samym kierunku. Niestety taka sytuacja zdarza się wyjątkowo rzadko. Można to zaobserwować już na etapie nauki inwestowania. Wystarczy założyć konto demonstracyjne, które oferuje Saxo Bank Polska, najlepszy broker Forex i sprawdzić korelacje na rynku walutowym.

Zalety stosowania prawdziwego wskaźnika siły nabywczej pieniądza


Otwieranie kilku pozycji na parach silnie skorelowanych jest często odradzane inwestorom na rynku Forex. Wynika to ze znacznie większej ekspozycji na ryzyko. To jednak nie wszystko. Posiadanie silnej ekspozycji w odniesieniu do jednej tylko waluty, może być wyjątkowo szkodliwe, w sytuacji kiedy dana analiza okaże się błędna. Znając z kolei poziomy korelacji między różnymi parami walutowymi, inwestor zyskuje wiedzę, w jaki sposób pary walutowe łączą się ze sobą. Tym samym znacznie łatwiej unika podwójnej ekspozycji na kiepskiej walucie.

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments