Sprawozdanie z realizacji projektu

0
43

Zanim otrzymasz przelew środków na swoje konto, musisz złożyć wniosek o płatność, którego częścią jest sprawozdanie z realizacji projektu. Przeczytaj umowę, aby dowiedzieć się jak często musisz składać taki wniosek.

W sprawozdaniu z realizacji projektu musisz zamieścić krótki opis prezentujący stan realizacji poszczególnych etapów projektu, zgodnie z Twoim wnioskiem o dofinansowanie.

W części sprawozdawczej wniosku o płatność opisujesz między innymi dalsze etapy, które w następnej kolejności będziesz realizował.

Pamiętaj, iż wniosek o płatność masz obowiązek przedkładać regularnie, nawet gdy w danym okresie nie poniosłeś żadnych wydatków. Wtedy spełnia on rolę sprawozdania z realizacji projektu.

Istnieją dwie formy, w jakich możesz otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych:

-zaliczka, a więc środki, które otrzymujesz przed poniesieniem wydatków,

-refundacja, czyli zwrot środków, które wcześniej wyłożyłeś (np. ze środków własnych lub kredytu) i wydałeś w ramach projektu.

Aby otrzymać przelew dofinansowania na konto, konieczne jest rozliczenie projektu. W tym celu musisz przedłożyć wniosek o płatność. Wniosek o płatność składasz zawsze wtedy, kiedy:

-wnioskujesz o refundację kosztów, które już poniosłeś,

-wnioskujesz o przekazanie zaliczki na realizację projektu,

-chcesz rozliczyć otrzymane zaliczki – wtedy musisz wykazać wydatki, które poniosłeś i opłaciłeś z otrzymanych wcześniej zaliczek,

-jesteś jednostką sektora finansów publicznych, a środki na projekt zostały zapisane w Twoim budżecie – rozliczenie wydatków,

-przekazujesz informacje o postępie rzeczowym projektu.

Twój wniosek o płatność będzie wnikliwie sprawdzony i oceniony. Jeżeli zawiera błędy lub niejasności, będziesz musiał uzupełnić wniosek lub go poprawić. Pamiętaj, że obowiązuje Cię termin, w którym musisz złożyć wniosek o płatność. Sprawdź w Umowie o dofinansowanie, ile masz czasu na rozliczenie projektu lub jego etapów.

W części rzeczowej będziesz musiał opisać przebieg Twojego projektu i jego zgodność z tym, co założyłeś we wniosku o dofinansowanie i tym, co mówi Umowa o dofinansowanie. Część finansowa będzie dotyczyć kosztów, które już poniosłeś. Potwierdzeniem tego są faktury, które załączasz do wniosku. Dane finansowe przedstawiasz we wniosku narastająco – od początku realizacji projektu.

Najważniejszym załącznikiem do wniosku o płatność są kserokopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, które stanowią dowód zakupu oraz dokumenty potwierdzające dokonanie płatności. Pamiętaj, że każda faktura musi być odpowiednio opisana oraz zatwierdzona przez upoważnioną do tego osobę – zgodnie z zasadami księgowymi.

Materiał pochodzi z oficjalnego serwisu internetowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.funduszestrukturalne.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here