Coraz więcej osób decyduje się na karierę w dziale kadr i płac. Jest to dział, który oferuje stosunkowo stabilne zatrudnienie oraz możliwości rozwoju w różnych kierunkach.

Praktycznie każda działalność gospodarcza potrzebuje obsługi kadrowej, stąd na rynku wiele ofert pracy w tym sektorze.

Jeśli dopiero się zastanawiasz nad wyborem ścieżki kariery lub już podjąłeś wstępną decyzję o podążaniu w kierunku kadr i płac, zapoznaj się z naszym artykułem. Dowiesz się z niego, jakie są podstawowe wymagania na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac i na jakie zarobki możesz liczyć.

Ponadto, zapoznamy Cię z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny kadr i płac, które dadzą Ci jeszcze lepszy obraz tego, z czym będziesz miał na co dzień do czynienia, decydując się na objęcie stanowiska w dziale HR.

Praca w dziale kadr: niezbędne umiejętności oraz potencjał zarobkowy

Myśląc o pracy w dziale kadr, musisz liczyć się na częstą styczność z normami prawnymi. Oczywiście żadna kadrowa czy kadrowy nie znają ich wszystkich na pamięć. Ważna jednak będzie umiejętność biegłej analizy systemu prawnego oraz stosowania aktualnych norm w codziennej pracy.

Z koniecznością częstego posługiwania się normami prawnymi przez kadrowca wiąże się kolejna niezbędna na tym stanowisku umiejętność, a mianowicie zdolność i chęć ciągłego uczenia się. W dobie dynamicznie zmieniających się przepisów, częstych nowelizacji i derogacji, niezbędny będzie otwarty umysł oraz umiejętność szybkiej adaptacji.

Praca w dziale HR wiąże się również z odpowiedzialnością. Często od Twoich obliczeń zależeć będzie wysokość wypłaty, wymiar urlopu czy wysokość zasiłku chorobowego pracowników. Dlatego też niezbędne okażą się tutaj dokładność, skrupulatność oraz zwracanie uwagi na szczegóły.

Obejmując stanowisko w dziale kadr i płac, musisz się również przygotować na częste kontakty z pracownikami w różnych kontekstach (zarówno tych pozytywnych jak podwyżka czy premia, ale też i negatywnych jak zwolnienie czy nagana). Dobrze zatem byłoby posiadać szeroki wachlarz umiejętności interpersonalnych oraz dobrze rozwiniętą empatię.

Ile natomiast zarabia kadrowa czy kadrowiec? Wszystko oczywiście zależy od konkretnego stanowiska, wykształcenia, doświadczenia czy nawet lokalizacji.

Zgodnie z danymi dostępnymi na portalu aplikuj.pl mediana miesięcznego wynagrodzenia specjalisty kadr i płac wynosi 3 800 złotych brutto. Połowa specjalistów na tym stanowisku zarabia od 3 077 złotych do 5 000 złotych brutto.

Ponadto, oprócz pracy w dziale HR danego przedsiębiorstwa, możesz zdecydować się na posadę w firmie kadrowo-płacowej działającej na zasadzie outsourcingu.

Podstawowe pojęcia z zakresu kadr i płac

Skoro już wiesz, jakie umiejętności będą Ci potrzebne na stanowisku w dziale kadr oraz ile zarabia specjalista ds. kadr i płac, przejdźmy do podstawowych pojęć z tej dziedziny. Jest to wiedza na start, którą możesz poszerzyć wybierając odpowiednie studia licencjackie, podyplomowe czy decydując się udział w kursie kadrowo płacowym online prowadzonym przez doświadczonego praktyka biznesowego.

A co, jeśli chodzi o podstawy podstaw w dziedzinie HR? Zacznijmy od prawa pracy. Jest to jedna z gałęzi prawa, obejmująca zbiór norm i regulacji w zakresie stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą. Podstawowym aktem prawnym regulującym prawa i obowiązku obu stron stosunku pracy jest w Polsce Kodeks pracy oraz akty wydane na jego podstawie.

Jednym z podstawowych pojęć prawa pracy jest wspomniany już wyżej stosunek pracy. Nawiązuje się go poprzez zawarcie umowy o pracę, powołanie, mianowanie, wybór lub zawarcie spółdzielczej umowy o pracę. Kreuje on po stronie pracownika obowiązek wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy, który to zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia.

Kodeks określa również podstawowe cechy stosunku pracy, które odróżniają go na przykład od stosunków powstających na gruncie prawa cywilnego, niebędących jednak stosunkiem pracy. Stosunek pracy musi być zatem dobrowolny, odpłatny, świadczony osobiście pod kierownictwem pracodawcy w czasie i miejscu przez niego wyznaczonym oraz przy użyciu środków przez niego zapewnionych.

Skoro wiemy już czym jest stosunek pracy, spójrzmy na obie strony nim związane: pracownika oraz pracodawcę. Pracownik to (zgodnie z kodeksem) osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawca na natomiast to podmiot, który zatrudnia pracownika na jednej z wyżej wymienionych podstaw.

Warto również poznać zasady funkcjonowania umów cywilnoprawnych, które niekiedy mogą przypominać do pewnego stopnia umowę o pracę, jednak różnią się od niej, a osoby wykonujące pracę na ich podstawie nie są objęte prawami i obowiązkami wynikającymi z kodeksu pracy.

Mowa tutaj głównie o umowie zlecenia, umowie o dzieło i umowie agencyjnej. Są one uregulowane w Kodeksie Cywilnym. Nie przewidują one urlopu, odprawy emerytalnej czy ochrony przed zwolnieniem. Oferują za to większą swobodę po stronie wykonawcy (zleceniobiorcy) i niższy koszt po stronie zlecającego.

Podsumowując, świat prawa pracy może się wydawać na pierwszy rzut oka skomplikowany i zawiły, jednak po bliższym przyjrzeniu okazuje się, że to niezwykle fascynująca dziedzina, a praca na stanowisku specjalisty ds. kadr i płace niesie ze sobą różnorodne obowiązki oraz ciekawe wyzwania.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments