mezczyzna

Z badań przeprowadzonych przez Agencję Ipsos Global Advisor wynika, że z outsourcingu korzysta obecnie ponad 30% firm z sektora finansowego i 60% podmiotów z branży motoryzacyjnej. Najczęściej związane jest to z chęcią ograniczenia kosztów, lepszym dostępem do nowoczesnych technologii, a także z kwestiami związanymi z oszczędnością miejsca czy efektywniejszym wykorzystaniem zasobów ludzkich.

Podjęcie decyzji o nawiązaniu współpracy z outsourcerem pozwala firmie przyjrzeć się dotychczas realizowanym procesom, dokonać ich optymalizacji oraz ustalenia korzyści wynikających ze zlecania poszczególnych zadań na zewnątrz. Obecnie polskie firmy korzystają głównie z outsourcingu usług internetowych, prowadzenia korespondencji, archiwizacji dokumentów oraz działań kadrowo-płacowych.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, przedsiębiorstwa należące do różnych sektorów mogą obecnie skorzystać z wyspecjalizowanych rozwiązań ERP, np. z systemu enova krakowskiej firmy Soneta w zakresie rozwiązań informatycznych czy też usług księgowych, tzw. wirtualne biura rachunkowe. Agencje pracy szybko i sprawnie dokonają rozliczeń kadrowo płacowych przy wykorzystaniu rozwiązania enovaNet Kadry Płace z dowolnego miejsca w Polsce. Wystarczy dostęp do Internetu, by przejrzeć grafik zatrudnionych pracowników, pozyskać informacje o urlopach, a także uzupełnić zgromadzone dane. Jeżeli firma prowadzi outsourcing przedstawicieli handlowych, może przy pomocy funkcjonalności enova CRM zbudować model użytkowy, który pozwoli na tworzenie baz danych, a także umożliwi kompleksową obsługę klientów.

Aktualna sytuacja

W roku 2011 wyraźnie umacnia się pozycja polskiego outsourcingu na arenie międzynarodowej. Poza zmianami, które zachodzą wśród prywatnych przedsiębiorstw, następuje widoczne zwiększenie zainteresowania tego typu usługami w sektorze publicznym, co pozwala zrestrukturyzować archaicznie niekiedy zarządzane urzędy. Kierunek rozwoju outsourcingu wyznacza również tendencja do przechodzenia od prostych do bardziej zaawansowanych usług, takich jak: kompleksowa księgowość, sprzedaż, IT czy obsługa kadr i płac, co do niedawna uznawane było za wewnętrzne zadania każdego przedsiębiorstwa. Nieustannie zwiększa się również wiedza w zakresie zarządzania własnym biznesem: przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że liczą się nie tylko jak największe zyski, ale też ograniczenie kosztów bieżących, które osiągnąć można właśnie za pomocą korzystania z usług outsourcingowych.

Przyszłość outsourcingu

Eksperci przewidują, że polski rynek usług outsourcingowych dla biznesu będzie stopniowo zwiększał obroty. Nowi inwestorzy, coraz większa liczba klientów, a także wzrost doświadczenia firm świadczących usługi związane z outsourcingiem spowoduje, że Kraków, Warszawa, Wrocław czy Poznań staną się miastami przodującymi w dostawie nowoczesnych usług biznesowych dla pozostałych krajów Unii Europejskiej, jak i państw z całego świata. Polska staje się krajem rozwiniętym gospodarczo, oferującym nie tylko niskie koszty prowadzenia działalności dla największych graczy na rynku, lecz także szybko nadrabiającym zaległości w kwestii jakości oferowanych rozwiązań.

Przyszłość outsourcingu zapowiada się optymistycznie. Zyskuje on w naszym kraju coraz większą popularność. Badania przeprowadzone dla CWS Boco pokazały, że już około 93% średnich i dużych firm w Polsce korzysta z outsourcingu, a kolejne przedsiębiorstwa deklarują chęć skorzystania w najbliższym czasie z usług dostawcy zewnętrznego. Outsourcing może być bowiem istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej, ponieważ daje przedsiębiorcom dostęp do najwyższej klasy specjalistów, posiadających doświadczenie i know-how w obsłudze określonych procesów. Warto skorzystać z ofert firm, które nie tylko przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa, lecz także szybciej i sprawniej rozwiążą problemy pojawiające się na co dzień. Przyszłość niewątpliwie należy do wysokiej jakości outsourcingu.

ENOVA

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments