budynek

Duże obiekty potrafią przysporzyć trudności podczas nawigacji. Znalezienie konkretnego korytarza może stanowić wyzwanie, gdy trzeba zwracać uwagę na lokalizację klatek schodowych, dostępnych przejść oraz wind, które nie zawsze obsługują wszystkie piętra. Zadanie jest jeszcze trudniejsze, gdy w budynku pojawia się ogień. Właśnie z tego powodu w obiekcie muszą znajdować się plany ewakuacji.

Czym jest plan ewakuacyjny?

Plan ewakuacji to plansza graficzna prezentująca najważniejsze informacje na terenie danej kondygnacji lub obszaru, które pozwalają na przeprowadzenie sprawnej i bezpiecznej ewakuacji osób przebywających na terenie budynku. Na rzucie zostają oznaczone kluczowe miejsca, takie jak drogi ewakuacyjne, rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, wyjścia ewakuacyjne czy zalecaną droga ucieczki. Oprócz tego na planszy można spotkać następujące informacje:

– powierzchnia, wysokość oraz liczba kondygnacji obiektu;

– parametry pożarowe substancji palnych;

– kategorie zagrożenia dla ludzi oraz przewidywana ilość osób w poszczególnych pomieszczeniach – są to informacje wyjątkowo istotne podczas prowadzenia ewakuacji lub akcji ratunkowej w dużych obiektach, gdyż pozwalają szybko ocenić potencjalną liczbę poszkodowanych lub osób czekających na ratunek;

– dostęp do dźwigów dla ekip ratowniczych;

– lokalizacje hydrantów;

– rozmieszczenie dróg pożarowych oraz dojazdowych wraz z lokalizacją wjazdów na teren ogrodzony;

– miejsce usytuowania kurków głównych instalacji gazowych, materiałów palnych, lub niebezpiecznych;

– podział obiektu na strefy pożarowe;

– odległość od obiektów sąsiadujących;

– lokalizację stref oraz przestrzeni zagrożonych wybuchem.

Jak powstaje plan ewakuacyjny?

Nie istnieje jeden, uniwersalny wzór planszy, który sprawdzi się w przypadku każdego budynku. Wraz ze wzrostem liczby kondygnacji oraz kubatury, rośnie ilość stref pożarowych, a przez to ewakuacja staje się coraz bardziej złożona. Z tego powodu plany są opracowywane na podstawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, czyli dokumentu, zawierającego wszystkie niezbędne informacje na temat obiektu – obejmujące nawet przewidywany przebieg pożaru. Wykonanie planu oraz instrukcji należy powierzyć specjalistom PPOŻ Warszawa, aby zyskać pewność, że obiekt zostanie zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi normami.

Jaką funkcję pełni plan ewakuacyjny w dużych budynkach?

Plan odgrywa dwojaką rolę. Po pierwsze dostarcza informacji użytkownikom obiektu, dzięki czemu mogą oni szybko i bezpiecznie skorzystać z dróg ewakuacyjnych w celu opuszczenia budynku. Jest to szczególnie istotne w przypadku obiektów z licznymi windami, których w razie wybuchu ognia należy unikać, gdyż mogą stanowić śmiertelną pułapkę dla zamkniętych wewnątrz ludzi. Plan oraz odpowiednio rozmieszczona sygnalizacja pozwala opuścić obiekt nawet w warunkach obniżonej widoczności. Dodatkowo plansze zapewniają służbom ratowniczym wiedzę na temat rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, zaworów, hydrantów oraz innych urządzeń, które usprawniają prowadzenie akcji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj