Wycena przedsiębiorstwa to proces, który przeprowadza się w różnych celach. Jednym z nich może być stworzenie strategii biznesowej, czyli zaplanowanie dalszego rozwoju firmy. Na czym polega wycena przedsiębiorstwa? Jak wpływa na plany rozwoju firmy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Wycena przedsiębiorstwa – ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw


Wycena przedsiębiorstwa to proces, który ma na celu oszacowanie wartości oraz wyrażenie jej w jednostkach pieniężnych. Prawo nie reguluje jednak konkretnie tego, w jaki sposób przeprowadza się badania oraz tego, kto może podjąć się wyceny przedsiębiorstwa. Warto jednak powierzyć ją pomiotowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje, dzięki czemu wycena firmy będzie wiarygodna. Tego typu usługi można zlecić pod hasłem: Kancelaria SIPEX – wycena przedsiębiorstwa.

Jak zatem przeprowadzić wycenę przedsiębiorstwa? Ważne w tym przypadku jest stosowanie się do prawnych rekomendacji wydanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM), które są znane jako Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Nota ta została uchwalona przez Radę Krajową PFSRM i włączona jako Nota interpretacyjna nr 5 „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstwa”(NI 5) do zbioru Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny.

Kiedy przeprowadza się wycenę przedsiębiorstwa?


Proces wyceny przedsiębiorstwa przeprowadza się w różnych celach, co wymaga zastosowania określonych metod wyceny firmy. Oszacowania wartości spółki dokonuje się bowiem zarówno w przypadku transakcji kapitałowych, takich jak np. transakcji sprzedaży firmy, czy podziału przedsiębiorstw, jak i w celu umożliwienia sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Określenia wartości firmy dokonuje się również w celu weryfikacji zdolności kredytowej, czy zabezpieczenia kredytu. Dane finansowe mogą być również sporządzane na potrzeby podatkowe firmy, czy rozstrzygania spraw sądowych.

Funkcje wyceny przedsiębiorstwa

Wycena wartości przedsiębiorstwa to proces, który może pełnić różne funkcje. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wymienia pięć podstawowych, a mianowicie:

  • funkcję doradczą, której celem jest dostarczenie niezbędnych informacji w związku z zamierzonymi transakcjami kapitałowymi, a także dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem;
  • funkcję argumentacyjną, ponieważ wartość przedsiębiorstwa może być argumentem w trakcie negocjacji;
  • funkcję mediacyjną, która jest istotna wtedy, gdy wyceniane przedsiębiorstwo uczestniczy w różnego rodzaju sporach;
  • funkcję zabezpieczającą, ponieważ wycenę przeprowadza się również w celu zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami sporów;
  • funkcję informacyjną, ponieważ wycena przedsiębiorstw obrazuje również ich sytuację oraz dostarcza danych ułatwiających skuteczne zarządzanie wartością firmy.

W tym miejscu należy podkreślić, że w wycenie przedsiębiorstwa istotne jest to, by odpowiadała określonej funkcji. W związku z tym dobiera się określone metody wyceny firmy, a każda z nich potrzebuje odmiennych danych. Co więcej, wiarygodność wyceny podnosi zastosowanie minimum dwóch metod, czyli np. połączenia metody dochodowej z majątkową.

Wycena wartości przedsiębiorstwa a jego strategia biznesowa


Oszacowania wartości przedsiębiorstwa dokonuje się między innymi po to, by móc nakreślić dalszą strategię biznesową. Dokonuje się wówczas nie tylko wyceny pewnych typów aktywów, ale również analizy rachunku przepływów pieniężnych. W efekcie przeprowadzona wycena spółki ułatwi podejmowanie decyzji osobom zarządzającym. Temat wartości przedsiębiorstwa jest istotny również z punktu widzenia kreślenia jego planów rozwoju, czy kontroli wartości kapitału zaangażowanego w działalność operacyjną.

Podsumowując należy stwierdzić, że wycena przedsiębiorstwa to ważny proces w kontekście wyznaczania strategii jego rozwoju. Może być przeprowadzana na różne sposoby, a jedną z najczęstszych metod, jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments