Pożyczka czy dopłata w spółce – co jest korzystne?

0
480

Częstą potrzebą w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością jest tzw. dokapitalizowanie działalności. Sposobów na finansowanie jest wiele, a opłacalność każdego z nich uzależniona jest od ogólnych okoliczności i celu. Przedsiębiorcy, którzy nie chcą korzystać z zewnętrznej pomocy w postaci kredytów bankowych wybierają między alternatywnymi rozwiązaniami takimi jak pożyczka od wspólnika lub dopłata. Które z nich jest korzystniejsze?

Wybór sposobu dofinansowania podmiotu gospodarczego jest dość złożony ze względów organizacyjnych, ale i podatkowych. Każda z możliwości pociąga za sobą pewne konsekwencje natury prawnej i finansowej. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę i jak podejść do tego niezwykle ważnego zagadnienia, decydującego o przyszłości przedsiębiorstwa.

Sfinansowanie działalności – podstawowe problemy

Jedną z najczęściej pojawiających się, a zarazem największych trudności w przypadku chęci dokapitalizowania podmiotu gospodarczego, w tym spółki z o.o. jest brak zdolności kredytowej. Bez odpowiedniego potencjału do zaciągania zobowiązań przedsiębiorstwo nie jest w stanie sięgnąć po dodatkowy zastrzyk gotówki. Pieniądze są potrzebne firmom już nie tyle na rozwój, co często na utrzymanie się na rynku. W przypadku dołka finansowego podmiot może mieć również kłopoty z pozyskaniem inwestora. Mało kto ma na tyle odwagi, aby zaryzykować i wyciągnąć pomocną dłoń.

Pożyczka od wspólnika – o czym mowa?

To jedno z najpopularniejszych w ostatnich latach rozwiązań, jeśli chodzi o dofinansowanie działalności spółki. Zaciąganie pożyczek przez podmiot gospodarczy u wspólnika nie wiąże się – w myśl Kodeksu spółek handlowych – z obowiązkiem wejścia w posiadanie zgód korporacyjnych takiej organizacji. Duże znaczenie na tej płaszczyźnie ma jednak treść umowy spółki, w której mogą znaleźć się stosowne zapisy regulujące warunki pożyczki.

Kiedy zgoda jest potrzebna?

W szczególnych sytuacjach konieczna może okazać się także zgoda Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej spółki. Dochodzi do tego wówczas, gdy wspólnicy zawarli takie postanowienie w samej umowie lub zgodnie z zasadami ujętymi w przepisie art. 230 Kodeksu spółek handlowych. Czytamy w nim, że z obowiązkiem wyrażenia zgody mamy do czynienia, gdy kwota świadczenia dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego.

Charakterystyka pożyczki

Wspólnik w żadnym razie nie może zostać zmuszony do udzielenia spółce pożyczki. Zobowiązanie to cechuje przede wszystkim zwrotność i terminowość, którą reguluje umowa lub uchwała zarządu. Wszelkie potwierdzenia i dokumenty powinny posiadać przy tym formę pisemną. Należność jest oczywiście oprocentowana według tendencji rynkowych. Wspólnicy powinni więc ustalić procent, na który zdecydowaliby się w przypadku, gdyby nie łączyły ich wspólne interesy. Najlepiej w tym kontekście przyjąć średnie oprocentowanie oferowane przez instytucje bankowe. Pożyczka poza tym nie stanowi dla spółki dochodu, czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Co ważne, każde zobowiązanie musi być oprocentowane! W przeciwnym razie wspólnicy mogą spodziewać się kontroli skarbowej i postępowania z tytułu podejrzenia tzw. nieodpłatnego świadczenia, za co grożą sankcje.

Dopłata wspólnika – na czym polega?

Drugą z często spotykanych metod dokapitalizowania spółki jest dopłata wspólników. Prócz wkładów oraz pożyczek właściciele udziałów lub akcji podmiotu kapitałowego mogą na mocy art. 177-179 Kodeksu spółek handlowych wpłacić środki o sumie adekwatnej do wartości posiadanych udziałów. Istotne jest to, że dopłata do kapitału nie jest realna, jeśli takiej możliwości nie przewiduje umowa spółki. Zanim więc wspólnicy zdecydują się na wprowadzenie w życie tego rozwiązania, powinni zmodyfikować zapisy i przyjąć nowe brzmienie umowy uchwałą wspólników, która musi być zaprotokołowana przez notariusza i wpisana do KRS.

Jak wysoka może być dopłata?

Niedopuszczalne jest podanie konkretnej kwoty dopłaty do kapitału. Nie określają jej przepisy, a tym bardziej nie mogą tego zrobić wspólnicy. Najczęściej stosowaną praktyką jest jednak określenie proporcji pomiędzy dopłatą a udziałami w spółce. Może więc to być wielokrotność wysokości udziałów lub po prostu ich określona część. Dopłaty są z natury zwrotne, jeśli taką możliwość przewiduje uchwała podjęta przez wspólników. Z bezzwrotnymi świadczeniami mamy do czynienia rzadko i to głównie w sytuacjach, gdy uiszczane są one na pokrycie straty podmiotu gospodarczego.

Które rozwiązanie wybrać?

Wszystko zależy od okoliczności i potrzeb spółki. Dopłata do kapitału jest wariantem o wiele bardziej elastycznym i łatwiejszym w zastosowaniu niż pożyczka. Ponadto, zobowiązanie zaciągane u jednego ze wspólników nawet w kryzysowej finansowo sytuacji podmiotu jest zawsze zwrotne i oprocentowane, a przede wszystkim sprowadza się do zasady, że jeden wspólnik pomaga pozostałym. Dopłata jest za to rozwiązaniem, przy którym możliwa jest solidarność, każdy wspólnik zgodnie z wielkością udziałów bierze bowiem na swoje barki odpowiedzialność za los spółki.

Artykuł opracowany przez ekspertów www.sklepzpozyczkami.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here