Ulgi podatkowe, w potocznym rozumieniu, zostały przewidziane jako specjalne przepisy prawne umożliwiające preferencje w postaci zwolnień, czy odliczeń oraz obniżek, docelowo prowadzące do obniżenia końcowej wysokości podatku. Z których rodzajów pomocy oraz wsparcia będą mogli skorzystać podatnicy w PIT za 2019 rok? Czym są odliczenia od podatku, a czym odliczenia od dochodu?


Odliczenia od podatku za 2019 rok


W ramach odliczeń od podatku ustawodawca przewidział:


    • ulgę prorodzinną, czyli rodzaj odliczenia związanego z posiadaniem lub odpowiednim rodzajem opieki nad dzieckiem, gdzie wysokość ulgi prorodzinnej zależy od ilości posiadanych dzieci;
    • składki zdrowotne – w ramach opłacanych składek zdrowotnych podatnicy mają możliwość na określonych w przepisach zasadach dokonać odliczenia zapłaconych lub pobranych składek w 2019 roku;
    • ulga abolicyjna – inaczej zwana ulga na pracę za granicą. Ma wspierać podatników wracających z zagranicy i umożliwia pewne odliczenia w zakresie kwoty podatku z zagranicy.

pit - Ulgi w PIT-ach za 2019
Odliczenia od dochodu


Drugim rodzajem odliczeń, są odliczenia dokonywane od dochodu za 2019 rok. W tym zakresie, w 2019 roku pojawiły się nowe ulgi oraz nadal funkcjonują te wcześniej znane podatnikom.


    • ulga termomodernizacyjna. Pierwszą z nowości, która może zafunkcjonować już w PIT 2020, jest tak zwana ulga termomodernizacyjna, umożliwiająca odzyskanie wydatków poniesionych na odpowiednie inwestycje dociepleniowe dla domów jednorodzinnych;
    • IKZE – przekazywanie środków na konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) pozwalają na pewne odliczenia przy wyliczaniu swoich zobowiązań wobec organów podatkowych w PIT za 2019;
    • składki ZUS – podobnie jak w przypadku IKZE, w tym przypadku znów wartość zapłaconych i pobranych składek będzie wpływać na zobowiązania końcowe podatnika w PIT 2019;
    • ulga na badanie i rozwój – ustawodawca stara się wspierać pewne działania podatników oraz idee w zakresie na przykład: możliwości odliczenia określonych wydatków kwalifikowanych przy obliczeniu zobowiązania podatkowego;
    • ulga na leki – jest jedną z ulg wspierających osoby chore, na podstawie odpowiedniej dokumentacji lekarskiej o konieczności stosowania danych leków. Po ich zakupie podatnik może odliczyć kwalifikowany koszt leków, minus 100 zł za miesiąc przy PIT za 2019;
    • ulga na sprzęt rehabilitacyjny – jest kolejnym rodzajem wsparcia dla osób chorych, w tym przede wszystkim osób posiadających odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Może opiewać na wysokość nawet całości poniesionych wydatków;
    • darowizny – różnego rodzaju darowizny mogą być odpowiednio odliczane od dochodu pod warunkiem, że zostają przeznaczone na określone cele i w określonych przez ustawodawcę granicach. Do najpopularniejszych z nich należą:
        ◦ darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów
        ◦ darowizny na kult na kościół,
        ◦ darowizny na organizacje społeczne,
        ◦ darowizny na cele edukacji zawodowej;
    • ulga na Internet – jest rodzajem wsparcia ustawodawcy mającego na celu szerzenie dostępu do Internetu w całym kraju, umożliwia odliczenie określonej wysokości wydatku w PIT 2020 przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here