Kto powinien i do kiedy złożyć PIT 38?

0
327

PIT 38 to formularz przeznaczony dla inwestorów prywatnych (należy w nim wykazać przychody, które nie są związane z działalnością gospodarczą). PIT 38 należy wypełnić samemu, albo też na podstawie otrzymanego formularza PIT 8C i złożyć w Urzędzie Skarbowym do ostatniego kwietnia. Podatek dochodowy wynosi 19% z uzyskanego dochodu. Inwestycje zagraniczne należy rozliczyć na załączniku PIT/ZG.

Kto musi złożyć PIT 38 ?

Rozliczenie PIT-38 muszą złożyć osoby, które uzyskały przychody z tytułu odpłatnego zbycia :

-pochodnych instrumentów finansowych, jak i realizacji praw z nich wynikających, papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych,
-udziałów w spółkach.

PIT 38 należy złożyć także w wypadku objęcia udziałów w spółkach, albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci, aniżeli przedsiębiorstwo, albo jego zorganizowana część.

-przychód należny z realizacji praw, które wynikają z papierów wartościowych, jak i z realizacji praw będących pochodnymi instrumentów finansowych,
-przychód z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach i papierów wartościowych – przychodem będą kwoty należne, nawet jeżeli nie zostały one faktycznie otrzymane.

PIT 38 można wypełnić między innymi na podstawie informacji zawartej na PIT 8C. Niemniej nawet, jeżeli jej nie otrzymaliśmy, mamy obowiązek złożyć PIT 38. Dane, które dotyczą przychodów uzyskanych w biurach maklerskich/poza rachunkami inwestycyjnymi podatnik musi uzupełnić samodzielnie.

Koszty uzyskania przychodów

Kosztami uzyskania przychodów w formularzu PIT 38 będą wydatki poniesione na poczet nabycia odpłatnie zbywanych papierów wartościowych, jak i wydatki bezpośrednio związane z obsługiwaniem rachunku przez biuro maklerskie (prowizje od sprzedaży i kupna papierów wartościowych, które związane są z prowadzeniem, albo też z założeniem transferu, rachunku, czy na przykład zdeponowania papierów).

W wypadku odpłatnego zbywania udziałów w spółce kapitałowej, a także papierów wartościowych, które zostały nabyte przez podatnika w ramach spadku, kosztami uzyskania przychodów będą wydatki poniesione na poczet spadkodawcy w celu objęcia, albo nabycia tychże udziałów w spółce kapitałowej, a także papierów wartościowych.

W przypadku, gdy podatnik nabył udziały w spółce, albo papiery wartościowe na drodze darowizny, cena nabycia będzie wynosiła 0 zł, a wolnym od podatku będzie dochód uzyskany ze zbycia papierów wartościowych i udziałów w spółce kapitałowej w części, która odpowiada kwocie zapłaconego podatku od darowizn i spadków.

Załącznik PIT/ZG dla dochodów zza granicy

Złożenie załącznika PIT/ZG stanowi obowiązek osób, które uzyskały dochody zagraniczne, do których w Polsce stosuje się metodę odliczenia podatku płaconego za granicą (chociażby dochody, które podatnik uzyskał w Belgii, Rosji, czy w USA, jak i w krajach, z którymi Polska nie posiada umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania). W załączniku podatnik musi wykazać dochody z zagranicy, jak i podatki tam zapłacone.

Dochody uzyskiwane w kraju i za granicą trzeba połączyć i od podatku obliczonego na podstawie ich sumy doliczyć kwotę, która równa będzie podatkowi dochodowemu zapłaconemu w kraju świadczenia pracy. Niemniej jednak odliczenie nie może przekraczać tejże części podatku, która przypada w sposób proporcjonalny na dochód uzyskany poza granicami Polski.


Załącznik musi być składany osobno dla każdego państwa, w którym podatnik uzyskał dochód. Obowiązek wykazania dochodów zagranicznych istnieje niezależnie od tego, czy podatnik uzyskał jednocześnie dochody w kraju.

Autor zdjęcia: ccPixs.com /Flickr. Licencja Creative Commons

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here