Jak wybrać fundusz inwestycyjny?

0
282

Fundusze inwestycyjne to najlepsze rozwiązanie dla osób, które chcą rozsądnie inwestować swoje pieniądze, ale nie mają fachowej wiedzy lub czasu na samodzielne zarządzanie oszczędnościami. Żeby inwestowanie nie okazało się loterią, warto podjąć wysiłek i świadomie przeanalizować dostępne możliwości. Przy wyborze funduszu ważna będzie nasza własna otwartość na ryzyko, poziom spodziewanego zysku z inwestycji czy historia funduszu. Warto także dowiedzieć się więcej o osobie odpowiedzialnej za zarządzanie danym funduszem.


Na co zwrócić uwagę wybierając fundusz?

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych mają w swojej ofercie najczęściej po kilka lub kilkanaście różnych funduszy, w które zainwestować można środki. Fundusze te zróżnicowane są pod względem struktury portfela, czyli różnych instrumentów, na których zarabiać będzie fundusz. Portfele różnią się m.in. rodzajem i proporcjami poszczególnych instrumentów finansowych. Fundusze akcyjne inwestują głównie w akcje, a najbezpieczniejsze fundusze pieniężne inwestują w największej części w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje. To jakie instrumenty znajdują się w portfelu danego funduszu, przekłada się bezpośrednio na jego poziom ryzyka i wysokość oczekiwanego zysku z inwestycji.

Warto także sprawdzić, jak kształtowała się wycena funduszy, czyli zyski bądź straty pokazywane w miesiącach, kwartałach lub latach. Dane na ten temat i wraz z ilustrującymi je wykresami znaleźć można na stronie internetowej instytucji sprzedającej dany produkt: banku, domu maklerskiego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub firmy ubezpieczeniowej. Na podstawie tych informacji można prześledzić okresy, w których fundusz zyskiwał lub nie. Nawet jeśli w perspektywie jednego roku fundusz zanotował stratę, może się okazać, że w dłuższej perspektywie jest to zyskowna strategia.
Z historyczną wyceną wiąże się również osoba zarządzającego funduszem. Przed podjęciem decyzji o wyborze produktu warto sprawdzić, kto zarządza funduszem i od jakiego czasu, a także jakie jest jego doświadczenie i zawodowe osiągnięcia. Szeroka wiedza rynkowa i poparte dobrymi wynikami sukcesy w zarządzaniu powierzonymi środkami zwiększą prawdopodobieństwo zysku wybranego przez nas produktu.
Czym jest ryzyko inwestycyjne funduszu?
W polityce inwestycyjnej danego funduszu, czyli przyjętym założeniu co do sposobu inwestowania pieniędzy, określony jest stopień ryzyka inwestycyjnego cechujący produkt. Fundusze, które w swoim portfelu posiadają duży procent akcji mogą przynieść klientowi najwyższy zysk, ale i stratę. Dlatego określa się je mianem najbardziej ryzykownych. Mniej ryzykowne są fundusze mieszane czy stabilnego wzrostu, które inwestują zarówno w akcje jak i obligacje, czy fundusze dłużne inwestujące głównie w obligacje. Najmniej ryzykowne są fundusze pieniężne inwestujące w stosunkowo bezpieczne bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego. Te strategie jednak mogą przynieść klientom najniższy zysk z inwestycji.
Określ czas trwania Twojej inwestycji
Jedną z istotnych kwestii jest również horyzont czasowy inwestycji, czyli czas na jaki chcemy powierzyć nasze pieniądze towarzystwu funduszy inwestycyjnych. Jest on bezpośrednio związany z akceptowanym przez nas poziomem ryzyka i możliwym zyskiem. Fundusze bardziej agresywne, czyli zawierające w swoim portfelu większą część akcji, mogą nam przynieść większe korzyści finansowe. Jednak wybierając taki produkt, musimy się liczyć z inwestycją długoterminową, trwającą nawet kilka lat. Bardziej bezpieczne fundusze – mieszane i obligacyjne – lub najbardziej bezpieczne pieniężne wymagają krótszego zaangażowania środków – od kilku miesięcy.
Poproś o pomoc doradcę
 
Przed wyborem funduszu inwestycyjnego warto zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego. Może on spojrzeć na nasze możliwości finansowe chłodnym okiem, pomóc nam w porównaniu ofert różnych TFI, a także w ustaleniu  akceptowalnego przez nas ryzyka związanego z inwestowaniem. Doradca wykona też symulację szacowanego zysku z inwestycji określonej sumy pieniędzy w różne fundusze na podstawie historycznych notowań. Dzięki temu łatwiej ulokujemy nasze oszczędności tak, aby przyniosły oczekiwany zysk przy akceptowalnym ryzyku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here