Ulgi podatkowe
Ulgi podatkowe
Dla karty podatkowej

Możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta stanowi 9,00 % podstawy wymiaru składek.

W przypadku ryczałtu

Możliwość odliczania składki na ubezpieczenie społeczne. Minimalna składka na ubezpieczenie społeczne wynosi 567,84 zł


Dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Możliwość odliczenia kwoty 556,02 zł w przypadku bycia w pierwszym progu podatkowym.

Możliwość odliczenia ulgi na dziecki stanowiącą równowartość 1.112,04 zł na jedno dziecko.

Ulgi dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych

Możliwość przekazania 1 % Organizacją Pożytku Publicznego.

Możliwość comiesięcznego przekazania OPP, punktom krwiodactwa oraz na cele kultu religijnego, 6 % sumy stanowiącej dochód osiągnięty przez przedsiębiorcę.

Możliwość odliczenia kwoty 556,02 zł w przypadku bycia w pierwszym progu podatkowym.

koniec

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl