Podatki od nieruchomości 2/2
Podatek od budynków lub ich częśći
Mieszkalnych 0,49 zł od 1 m2
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
19,81 zł od 1 m2
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
9,24 zł od 1 m2
O powierzchni nie przekraczającej 12m2, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku
publicznego przez Organizacje Pożytku Publicznego
3,32 zł od 1 m2
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
4,01 zł od 1 m2
O powierzchni powyżej 12m2, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez
Organizacje Pożytku Publicznego
6,64 zł od 1 m2
koniec

Podatki do nieruchomości 1/2
Podatek od gruntów
Rodzaj gruntu Stawka
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
0,74 zł od 1 m2
Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
3,90 zł od 1 ha
Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej,
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
0,23 zł od 1 m2
koniec

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl