Opłaty komunikacyjne 1/2
Opłaty komunikacyjne
Za wydanie tablic rejestracyjnych
Motorowerowych 30,00 zł
Motocyklowych 40,00 zł
Zabytkowych - motocyklowych 50,00 zł
Samochodowych 80,00 zł
Zabytkowych - samochodowych 100,00 zł
Indywidualnych 1.000,00 zł
Za wydanie na wniosek właściciela tablic tymczasowych w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę
Motorowerowych 30,00 zł
Motocyklowych 40,00 zł
Samochodowych 80,00 zł
Za wydanie na wniosek właściciela tablic tymczasowych w celu przeprowadzenia badania technicznego, naprawy, zakupu pojazdu
Motocyklowej oraz motorowerowej 12,00 zł
Przyczep oraz naczep 15,00 zł
Samochodowej 30,00 zł
koniec

Opłaty komunikacyjne 2/2
Opłaty komunikacyjne
Za wydanie dowodu wraz z nalepkami legalizacyjnymi oraz kontrolnymi
Dowód rejestracyjny 54,00 zł
Komplet nalepek legalizacyjnych 12,50 zł
Nalepka kontrolna na szybę 18,50 zł
W sumie: 85 zł
Za wydanie pozwolenia dla pojazdu z kompletem znaków legalizacyjnych
W przypadku czasowej rejestracji z urzędu, lub 13,50 zł
W przypadku czasowej rejestracji na wniosek właściciela pojazdu 18,50 zł
Komplet znaków legalizacyjnych 12,50 zł
W sumie: 26,00 zł lub 31,00 zł
koniec

 

Koszt wydania - opłaty komunikacyjne
Koszt wydania
Dowodu rejestracyjnego 0,50 zł
Pozwolenia czasowego 0,50 zł
Zalegalizowanych tablic rejestracyjnych 0,50 zł
Nalepki kontrolnej 0,50 zł
Karty pojazdu 0,50 zł
Nowego prawa jazdy 0,50 zł
Wymianę prawa jazdy 0,50 zł
koniec

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl