Stan nietrzeźwości a stan wskazujący na spożycie alkoholu – gdzie leży granica?

0
152

Stan nietrzeźwości to pojęcie, które wyznacza granicę pomiędzy osobą będącą w stanie prowadzić pojazdy mechaniczne a taką, która z uwagi na spożycie alkoholu prowadzić pojazdów nie powinna. Jazda pod wpływem może skutkować odpowiedzialnością z tytułu Kodeksu karnego lub Kodeksu wykroczeń. Czym jednak różni się stan nietrzeźwości od stanu wskazującego na spożycie alkoholu?

Stan nietrzeźwości i stan wskazujący na spożycie – kiedy mamy z nim do czynienia?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu karnego, a dokładniej art. 115 par 16 kk, o stanie nietrzeźwości można mówić wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub stężenie w 1dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg.
Natomiast ze stanem wskazującym na spożycie mamy do czynienia wtedy, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg w 1dm3.

Zgodnie z art. 129 ustęp 2 pkt 3., policja może żądać, żeby osoba kierująca pojazdem poddała się badaniu w celu sprawdzenia obecności alkoholu w organizmie. W przypadku badania stanu nietrzeźwości sporządza się protokół z przeprowadzonych przez policję czynności. W każdej sprawie karnej prowadzonej przeciwko kierującemu pojazdem musi zostać sporządzony tego typu protokół. Oprócz tego pojawia się też notatka urzędowa policjanta. Zawiera ona informację o sposobie przeprowadzenia badania trzeźwości, wyniki badania trzeźwości oraz decyzję policjanta w sprawie postępowania z dowodem osobistym kierującego. Protokół (z datą i godziną przeprowadzenia pomiaru) wraz z przypiętą notatką służbową oraz wydrukami z badania trzeźwości znajduje się w aktach postępowania karnego. Przeczytaj więcej tutaj.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – z jaką karą trzeba się liczyć?

Jazda pod wpływem alkoholu niebezpieczna i szkodliwa ze społecznego punktu widzenia dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, nie tylko kierowcy i jego współpasażerów. Dlatego też prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest karalne. Reguluje to art. 178 par. 1 Kodeksu karnego, który mówi: kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kierowca przyłapany na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od roku do nawet 10 lat. Ponadto, nietrzeźwy kierowca musi ponieść karę w postaci wpłaty 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Artykuł powstał we współpracy z blogiem Pewny-Prawnik.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here