Jak postępować w przypadku kupna bądź sprzedaży nieruchomości

Kupując nieruchomość, trzeba pamiętać o wielu prawnych aspektach. Niestety zwykły obywatel często nie jest świadomy, jak wiele kwestii trzeba sprawdzić przy transakcjach związanych z kupnem bądź sprzedażą mieszkań, domów bądź przestrzeni użytkowych. O czym warto pamiętać i jak postępować w przypadku wywłaszczenia lub bezumownego korzystania z nieruchomości?


1. Audyt i badanie stanu prawnego nieruchomości
2. Odszkodowanie za wywłaszczenie
3. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
4. Likwidacja szkody z ubezpieczenia nieruchomości

Audyt i badanie stanu prawnego nieruchomości


Zainteresowanie kupnem bądź sprzedażą mieszkań czy lokali użytkowych cały czas rośnie. W związku z tym rośnie też zapotrzebowanie na profesjonalne usługi prawne. Nieznajomość prawa szkodzi, a prawda jest taka, że przeciętny Kowalski nie ma świadomości, jak sprawdzić stan prawny danego budynku. Przeprowadzenie audytu najlepiej zlecić osobom, które doskonale orientują się w zawiłych przepisach prawnych. Szczegółowy audyt prawny zwany jest legal due diligence. Jego główne założenie to dokładne i kompleksowe sprawdzenie i przeanalizowanie dotychczasowych aktów prawnych związanych z daną nieruchomością. Jest to szczególnie ważne w przypadku starych mieszkań bądź budynków. Historyczne wydarzenia często sprawiają, że nie da się odzyskać części dokumentów. W takiej sytuacji lepiej dokładnie sprawdzić stan prawny na przykład kamienicy, co pozwoli zminimalizować ryzyko związane z kupnem bądź sprzedażą konkretnego budynku.


Wyniki audytu nieruchomości najczęściej prezentowane są w formie raportu, w którym powinny zostać zawarte wszystkie możliwe nieprawidłowości związane między innymi z aktami własności lub zadłużeniem. Oprócz tego dokument musi dokładnie przedstawiać metody likwidacji powyższych nieprawidłowości. Warto także skupić się na pokazaniu sposobu likwidacji możliwych prawnych problemów. Pomoże to potencjalnemu właścicielowi podjąć decyzję o kupnie lokalu bądź całego budynku.


Odszkodowanie za wywłaszczenie


Wywłaszczenie może zostać zastosowane tylko w przypadku realizacji ważnego publicznego celu, na przykład przy budowie tamy, drogi publicznej, lotniska, linii kolejowej czy urządzeń zaopatrujących mieszkańców w czystą wodę bądź energię elektryczną. Oznacza to, że właściciel ma ograniczone prawa do rozporządzania i użytkowania danej nieruchomości. W skrajnych sytuacjach dom, zabudowania lub ziemia mogą zostać całkowicie odebrane. Decyzję o wywłaszczeniu może podjąć starosta na rzecz samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa oraz Skarbu Państwa). 


W przypadku wywłaszczenia można przeprowadzić postępowanie mające na celu odzyskanie nieruchomości. Niestety nie zawsze jest to możliwe. W takich sytuacjach warto ubiegać się o odszkodowanie. Najczęściej głównym problem w sprawach o przyznanie odszkodowania jest jego wysokość. Aby dostać jak największą sumę, warto skorzystać z usług prawników z długoletnim doświadczeniem. 


Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości


Zamieszkując cudzą nieruchomość (bądź korzystając z niej w celach zarobkowych), należy zapłacić właścicielowi kwotę określoną w umowie najmu. Niestety czasami dochodzi do korzystania z nieruchomości bez zgody osoby właściciela. W takiej sytuacji nie tylko należy ubiegać się o zapłacenie odpowiedniej sumy, ale również należy wycenić możliwe straty, jakie powstały w trakcie użytkowania lokalu. Warto pamiętać, że każda własność jest chroniona prawnie, zarówno przez najważniejszy dokument, jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej, jak i inne ustawy. Dlatego mając podstawy prawne (akt własności) można ubiegać się o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości. W takie sytuacji należy skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która przeprowadzi cały proces: od postępowań negocjacyjnych, poprzez przygotowanie odpowiednich dokumentów, ocenę szkód, określenie wysokości odszkodowania oraz reprezentowania klienta podczas procesu sądowego. 


Likwidacja szkody z ubezpieczenia nieruchomości


Każda nieruchomość powinna być ubezpieczona, na przykład od kradzieży czy szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi. Dzięki temu można ubiegać się o pokrycie kosztów napraw z polisy. Również w takim przypadku lepiej skorzystać z pomocy wykwalifikowanych prawników. Towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie wypłacają pieniądze, dlatego szukają każdej możliwości do podważenia zasadności roszczeń właścicieli danego budynku. W związku z tym bardzo ważne jest przygotowanie pełnej dokumentacji, co pozwoli na likwidację szkody z ubezpieczenia nieruchomości. Kancelarie prawnicze często reprezentują klientów podczas spotkań z towarzystwem ubezpieczeniowym jeszcze przed podpisaniem umowy dotyczącej polisy. Pomoże to wyborze najlepszego ubezpieczenia oraz zniwelowaniu możliwych kruczków prawnych. 


Jak widać, kwestie dotyczące kupna i sprzedaży nieruchomości bywają bardzo zawiłe. Ustawy często napisane są w taki sposób, że ciężko je zrozumieć. Powyższy artykuł został przygotowany z merytoryczną pomocą prawników z kancelarii Jakubowska Zawada Kancelaria Adwokacka (jakubowskazawada.com).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here