Sprawa rozwodowa. Kiedy sąd odrzuci dowody przedstawione przez detektywa.

0
1322

W czasie rozwodu walczy się o wszystko. O wyłączną winę, o majątek i dzieci. Często, jedna ze stron przedstawia dowód winy współmałżonka w postaci wywiadu detektywistycznego, który zawiera obciążające informacje o niewierności. Często jednak sąd oddalił tego rodzaju dowód. Dlaczego?

Wywiady detektywistyczne zawierają często bardzo szczegółowe informacje, dotyczące zakresu zlecenia. Zawierają bilingi, podsłuchy rozmów prowadzonych przez obiekt obserwacji. Zdarza się, że sąd nie dopuszcza dowodu z wywiadu detektywa w związku z prawnymi aspektami jego uzyskania.

Ustawa o usługach detektywistycznych

Usługi detektywistyczne są jasno określone przez ustawę o usługach detektywistycznych. Są to czynności, dzięki którym uzyskiwane są, przetwarzane oraz przekazywane informacje o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawe umowy w formie i zakresie, który nie jest zastrzeżony dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów.

Kiedy detektyw może wkroczyć do akcji

Z usług detektywistycznych można korzystać w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych, w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych, czyli w sprawach dotyczących wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych, wiarygodności, w sprawach wykorzystywania nazw handlowych czy znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji, ujawnienia tajemnicy handlowej lub tajemnicy przedsiębiorstwa. Detektywa można wynająć podczas sprawdzania wiarygodności informacji dotyczącej szkody zgłaszane do ubezpieczyciela, przy poszukiwaniu osób zaginionych lub ukrywających się, podczas poszukiwania mienia i ustalania składników majątkowych. Detektyw może zbierać informacje, dotyczące sprawy, w której toczy się postępowanie karne.

Gdzie umieścić sprawę rozwodową?

W związku z tym, wielu prawników sugeruje, że sprawa rozwodowa nie mieści się granicach usług detektywistycznych. Niewierności małżonka i dowodów na tę niewierność nie można przyporządkować w kategorii stosunku prawnego, równocześnie niewierność nie jest czynem zabronionym i podlegającym prawu karnemu.

młotek sądowy

Dowody zdobyte zgodnie z prawem

Sądy dopuszczają jednakże dowody zdobyte w formie wywiadu detektywa, o ile dowody zostały zdobyte w sposób zgodny z prawem. To oznacza, że dowody, zdobyte w wyniku podjęcia przez detektywa czynności w formie i zakresie zastrzeżonym dla instytucji i organów państwowych, mogą zostać odrzucone. Jednak, o ile nie nastąpiło nękanie, a jedynie zwykła obserwacja osoby podejrzanej o niewierność, w miejscach publicznych i ogólnie dostępnych, bez naruszania prywatności osoby obserwowanej, dowód zostanie dopuszczony.

Podsłuch osób obserwowanych

Między innymi dlatego detektywi nie prowadzą podsłuchu osób obserwowanych, a jedynie wypożyczają odpowiedni sprzęt wraz z instrukcją używania, osobom, które chcą udowodnić niewierność małżonka. Kwestia etyki? W dzisiejszych czasach, gdy rozwód stanowi być albo nie być człowieka, kiedy od jego wyniku zależy przyszłość niewinnego małżonka czy małżonki, ich dzieci, trudno mówić o etyce. Czy etniczna jest zdrada? Opuszczenie kogoś, komu przysięgało się miłość i wierność do grobowej deski, dla kogoś innego? Etyka w tym momencie staje przezroczysta. Dziś uczeni jesteśmy walki o swoje, i bez względu na to, jakiej jesteśmy płci, nie odpuszczamy.

Detektyw musi być etyczny

Należy pamiętać, że detektyw powinien przestrzegać prawa, ma prawo również odmówić wykonania czynności niezgodnej z prawem lub nieetycznej. Wykonując zaś czynności ustawowo zastrzeżone dla organów i instytucji państwowych, może zostać ukarany grzywną, karą ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku sporu o legalność pochodzenia dowodu w sprawie rozwodowej, należy pamiętać, że w Kodeksie postępowania cywilnego nie ma przepisu wprowadzającego legalność dowodu. To oznacza, że dowodem może być wszystko, co ma znaczenie w sprawie.

Spotykając się z dowodem w postaci wywiadu detektywa – strona postępowania ma prawo wnioskować o oddalenie przez Sąd dowodu z takiego dokumentu. Dokument taki nie może bowiem stanowić żadnej podstawy do czynienia przez sąd rozwodowy ustalenia w zakresie ewentualnej niewierności małżonka.

Artykuł przygotowała firma Pro-Tom Security. Pro-Tom posiada biuro w Warszawie ale świadczy usługi detektywistyczne na terenie całego kraju.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here