Czym jest prawo gospodarcze?

Prawo gospodarcze jest dziedziną prawa, regulującą funkcjonowanie działalności gospodarczej. Prawo gospodarcze to zbiór praw i obowiązków dedykowany przede wszystkim dla przedsiębiorców. Prawo gospodarcze powstało w czasach istnienia Związku Radzieckiego – było odrębną dziedziną od prawa cywilnego i karnego. Podstawowymi aspektami tej dziedziny prawa jest nakreślenie stosunku państwa na funkcjonowanie gospodarki krajowej zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie zasadniczej. Czym jeszcze zajmuje się ta dziedzina prawa? Dlaczego jest taka istotna? Zapraszamy do przeczytania naszego krótkiego artykułu. 

Jakie są formy prowadzenia działalności gospodarczej? 

Należy zacząć od tego, że zakładając działalność gospodarczą musimy wybrać jaką przyjmie formę prawną. Formę warunkują takie czynniki jak: dysponowany majątek, możliwość przekształcenia na inny rodzaj spółki. Jakie istnieją spółki w polskim prawie? 

 • spółka cywilna;
 • spółka handlowa;
 1. osobowa;
 • jawna;
 • partnerska;
 • komandytowa;
 • komandytowo-akcyjna;
 1. kapitałowa;
 • z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • akcyjna; 

W doborze rodzaju spółki najlepiej zaczerpnąć porady prawnika, specjalizującego się w zakresie prawa gospodarczego. Zadaniem prawnika będzie analiza możliwości potencjalnej firmy i zaproponowanie rozwiązania w postaci wyboru formy spółki. 

Zakres prawa gospodarczego

Należy zacząć od tego, że prawo gospodarcze dzieli się na kilka kategorii:

 • prawo gospodarcze prywatne;
 • prawo gospodarcze publiczne;
 • prawo gospodarcze karne;
 • międzynarodowe prawo gospodarcze;

Prawo gospodarcze prywatne reguluje stosunki między podmiotem gospodarczym a konsumentem lub przedsiębiorcą. Wszystkie przepisy są ułożone na podstawie zasad działania ustroju panującym w danym państwie. Upraszczając, prawo publiczne gospodarcze wprowadza ład w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa na podstawie zasad, które narzuca Konstytucja. Należy wyszczególnić zasady, które państwo musi przestrzegać względem działalności gospodarczych: zasada wolności gospodarczej, samodzielności finansowej, równości wobec prawa i możliwości zrzeszania przez konsumentów, przedsiębiorców lub pracowników. Z drugiej strony, mamy przepisy, które chronią interesy przedsiębiorstw: prowadzenie gospodarczej demokracji, ochrona stosunków gospodarczych w państwie i interesów publicznych. 

Prawo gospodarcze prywatne

Ważnym aspektem funkcjonowania prawa gospodarczego prywatnego jest regulowanie funkcjonowania działalności gospodarczej. Kolejnym tej dziedziny prawa jest uporządkowanie i wyznaczenie zasad niezbędnych do przeprowadzenia transakcji handlowych, negocjacji lub zachowania tajemnicy. Określa typ prowadzonej działalności gospodarczej i zasady na jakich one działają. Prawo gospodarcze prywatne reguluje również zasady obrotu papierami wartościowymi jak weksle, czeki, akcje, obligacje. Prawo gospodarcze prywatne nie tylko ogranicza swój zakres do praw i obowiązków przedsiębiorców i spółek, ale również chroni i wskazuje prawa konsumenta. Przepisy przewidują jakie konsekwencje może ponieść przedsiębiorca w wyniku pozornie legalnej umowy, uniemożliwiającej uczciwą transakcję. 

Źródło: Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią: http://adwokatwasilewski.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here