Błąd medyczny/błąd lekarski a prawo karne

1
185

Błąd w sztuce lekarskiej to poważne wykroczenie, które budzi wiele wątpliwości. Kiedy można powiedzieć, że lekarz popełnił błąd? W jakich sytuacjach to prawo ma zastosowanie? Jakie konsekwencja prawne grożą lekarzowi, który popełnił błąd lekarski/błąd medyczny? Gdzie można zgłosić błąd w sztuce lekarskiej i kiedy można to zrobić? O błędach lekarskich a prawie karnym w naszym artykule.

Błąd w sztuce lekarskiej

Warto zaznaczyć, że w ustawie o prawach pacjenta nie ma takiego sformułowania, jak „błąd w sztuce lekarskiej”. Rzecznik Praw Pacjenta i ustawa posługuje się zwrotem „zdarzenie medyczne”. Za takie zdarzenie uznaje się leczenie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną lub niewłaściwą diagnozę.

Jaki uszczerbek może mieć pacjent?

O błędzie w sztuce lekarskiej mówimy, kiedy dochodzi do uszkodzenia ciała pacjenta, rozstroju jego zdrowia (również psychicznego) lub śmierci, a także zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym. Warto jeszcze podkreślić, że błąd ten nie obejmuje jedynie błędu w leczeniu czy podczas operacji, ale również diagnostycznego – np. błędne rozpoznanie choroby lub jej nie rozpoznanie, mimo przesłanek, które doprowadziło pacjenta do śmierci lub pogorszenia jego stanu zdrowia.

Odpowiedzialność cywilna za błąd lekarski

Konsekwencją błędu medycznego może być odpowiedzialność cywilna czyli finansowa, majątkowa. Choremu, który w wyniku błędu lub niestaranności lekarza pogorszyło się zdrowie, może domagać się odszkodowania. Najczęściej pokrywa je szpital lub ubezpieczyciel. Zadośćuczynienie można uzyskać zarówno za fizyczny, jak i psychiczny uszczerbek na zdrowiu. W przypadku stałego uszczerbku i np. wynikającej z niego niezdolności do pracy, od podmiotu leczniczego można otrzymać rentę oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.

Odpowiedzialność karna

Odpowiedzialność karna w sztuce medycznej zdarza się znacznie rzadziej. Taki czyn musi nosić znamiona przestępstw – nieumyślne spowodowanie śmierci, narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu czy też spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Za każde z tych wykroczeń grozi kara pozbawienia wolności, w zależności od charakteru czynu i jego konsekwencji. Może to być od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Więzienia nie uniknie lekarz, który dopuścił się nielegalnej eutanazji lub aborcji – w takim wypadku kara wynosi 8 lat więzienia.

Więcej cennych informacji oraz profesjonalne doradztwo Adwokatów i Prawników w Rzeszowie znajdziesz pod adresem KTMH.PL

1 KOMENTARZ

  1. Odpowiedzialność karna w sztuce medycznej zdarza się znacznie rzadziej , ale jednak przypadki gdzie dochodzi do zbiegu obu rodzajów odpowiedzialności (deliktowej i kontraktowej) są dosyć częste.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here