Europe & Emirates Economic Forum – Zrównoważony Rozwój Gospodarczy 5-6 września 2018r.

Już 5-6 września 2018 r. w hotelu Sheraton w Warszawie odbędzie się III edycja Europe & Emirates Economic Forum – Zrównoważony Rozwój Gospodarczy (http://www.forum.eebd.eu/ ). Tematem przewodnim wydarzenia będzie „Łączenie rynków rozwiniętych i rozwijających się poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne”.

Polska będąca krajem rozwijającym się jest obecnie postrzegana przez Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) jako brama do rynków europejskich. Niezbędnym stało się zatem stworzenie przestrzeni dla realizacji inwestycji i nawiązania kontaktów inwestorskich. Bazując na dotychczasowych sukcesach gospodarczych i biznesowych organizatorzy określą obszary przyszłych inwestycji i współpracy. Zaprezentowane zostaną nowe projekty łączące Polskę i Zjednoczone Emiraty Arabskie zwłaszcza w kontekście atrakcyjności finansowej i możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarczego w Polsce.

Europe & Emirates Economic Forum w tym roku skupia się na rozwoju gospodarczym i wiedzy opartej na bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, a także na kwestiach formalno-prawnych i określających możliwości gospodarcze. Stwarza solidne ramy dla budowania długotrwałych powiązań kooperacyjnych i relacji biznesowych między partnerami. Forum dostarcza również odpowiednie narzędzia dla handlu i inwestycji oraz promocji i rozwoju innowacyjnych technologii. Realizowane przedsięwzięcie sprzyjać będzie stworzeniu nowych możliwości biznesowych w skali europejskiej i światowej poprzez wspólne podejmowanie przedsięwzięć biznesowych oraz marketingowych.

W bogatym programie Forum przewidziano wiele paneli dyskusyjnych związanych z: efektywnym rozwojem branżowych środowisk biznesowych i naukowych, międzynarodową współpracą gospodarczą i handlową pomiędzy Polską a ZEA, efektywnym rozwojem branżowych środowisk biznesowych i naukowych, wyzwaniami ekologicznymi jakie stoją przed Polską i innymi krajami Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, nowoczesnymi technologiami w budownictwie drewnianym, Smart City, Smart Led, Smart Building, Cyberbezpieczeństwem i Real Estate and Business Activities, Blockchain, nowoczesnymi systemami bankowymi.

Emirates & Europe Economic

Organizatorami trzeciej edycji Forum są: Emirates & Europe Business Development Cluster (EEBD), European Green Technology Alliance (EGTA) oraz Investment Service Center (ISC).

Emirates & Europe Business Development Cluster (www.eebd.eu) jest unikatową organizacją biznesową rozwijającą współpracę ekonomiczną między Europą i ZEA. Wśród jego członków poza przedstawicielami biznesu znajdują się: władze samorządów terytorialnych, uczelni, instytucji i firm doradczych. Lista zadań głównych, jakie EEBD stawia przed sobą, to między innymi: pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych czy zapewnienie bezpośredniego kontaktu z firmami zarówno europejskimi, jak i znajdującymi się w ZEA, kompleksowa pomoc w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej, maksymalizacja korzyści związanych z rozwojem biznesu między ZEA a Europą oraz promocja i ochrona interesów firm członkowskich.

European Green Technology Alliance (www.egta.eu) jest międzynarodową platformą współpracy technologicznej i biznesowej, zrzeszającą ponad 300 przedsiębiorstw i instytucji z całej Europy. EGTA skupia się na transferze innowacyjnych technologii pomiędzy państwami europejskimi, tworzy międzynarodową sieć partnerów, a także zapewnia wsparcie poprzez wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu we wszystkich krajach Europy.

Investment Service Center (www.investpl.eu) to międzynarodowa struktura biznesowa zrzeszająca wysokiej klasy ekspertów. Jej głównym zadaniem jest finansowanie projektów inwestycyjnych oraz wyszukiwanie dla inwestorów projektów o wysokim potencjale biznesowym. Swoją działalność prowadzi w na terenie wielu krajów świata. Wszystkie realizowane inwestycje tworzą ogromny potencjał biznesowy dzięki efektywnemu zarządzaniu zarówno ryzykiem technologicznych jak i finansowym. Dodatkowo pozyskane dotacje zwiększają efektywność realizowanych projektów.

Więcej informacji na temat organizowanego wydarzenia znajdą Państwo na stronie www.forum.eebd.eu .