Czy w Polsce istnieje bezpłatne doradztwo prawne?

0
811

Każdego człowieka spotkać może sytuacja, gdy niezbędny będzie kontakt z osobą znającą zasady prawa. Uzyskanie konsultacji zazwyczaj wiąże się z dość dużymi kosztami, a to staje się niekiedy sporym problemem. Zasobność portfela nie zawsze pozwala nam udać się do prawnika, u którego uzyskanie porady jest odpłatne. Co więc zrobić, gdy taka pomoc jest nam potrzebna, a nie posiadamy wystarczających funduszy, by uzyskać niezbędną konsultację?

Od roku 2016 na całym obszarze kraju w życie wdrożony został system, mający na celu gwarantować bezpłatną pomoc prawną dla obywateli. System ten oparty jest na ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Jest to inicjatywa wynikająca ze wspólnej pracy rządu, samorządów oraz organizacji pozarządowych. Dzięki temu dostępnych jest wiele punktów zlokalizowanych na terenie całej Polski, gdzie uzyskać można nieodpłatnie pomoc oraz poradę prawną. Jest to program mający na celu wyjście na przeciw potrzebom obywateli, których zasobność finansowa jest zbyt ograniczona i nie pozwala na należytą walkę o sprawiedliwość. Z pewnością podkreślić należy ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi oraz wielkie zainteresowanie ze strony obywateli.

Obecnie w Polsce pomoc prawną gwarantuje państwo każdemu obywatelowi. Na terenie kraju jest ponad 1500 punktów, w których każdy, uzyskać może zupełnie za darmo poradę. Jest tak w wyniku wejścia w życie ustawy z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości. Ustawa ta zakłada, że na terenie Polski powstały punkty oferujące zupełnie darmową pomoc oraz edukację prawną. Ponadto punkty te oferują pełen zakres nieodpłatnej mediacji a także obywatelskiego poradnictwa.

Kto może ubiegać się o bezpłatną pomoc prawną w Polsce?

Na mocy obowiązującej ustawy o tego typu pomocy na przedsądowym etapie ubiegać może się młodzież przed ukończeniem 26 roku życia, osoby fizyczne, które dysponują przyznanym w okresie ostatniego roku świadczeniem z pomocy społecznej. Pomoc ta dotyczy też osób w wieku powyżej 65 lat, rodziny legitymujące się Kartą Dużej Rodziny, kombatanci, weterani kobiety w ciąży. Dodatkowo watro podkreślić, że z pomocy w tej formie skorzystać mogą także osoby zagrożone lub będące ofiarami katastrof naturalnych, klęsk żywiołowych oraz awarii technicznych.

Gdzie znaleźć nieodpłatną pomoc prawną?

Punkty te zlokalizowane są na terenie całego kraju, więc dostęp do nich nie stanowi problemu. Osoby zainteresowane wyrażające chęć skorzystania z tego typu pomocy powinny wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie uzyskać można niezbędne informacje. W jednej z zakładek odszukać można lokalizację punktu w naszej okolicy, uzyskać można tam również niezbędne kontakty oraz szczegółowe informacje. Warto zapoznać się także z Ustawą określającą zasady korzystania z nieodpłatnej formy poradnictwa oraz pomocy prawnej na terenie Polski.

Jeśli jednak nasz przypadek sytuacji prawnej jest bardzo skomplikowany, o pomoc ubiegać można się w Centrum Pro Bono. Jest to program stworzony przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Jednak Pomoc ta mimo, że dotyczy znacznie szerszego zakresu spraw skierowana jest jedynie do różnego rodzaju organizacji czy fundacji.

Artykuł został przygotowany przy współpracy z kancelarią doradztwa podatkowego i prawnego: www.kancelaria-walterowicz.pl.