Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

Wypadek przy pracy może zdarzyć się każdemu z nas, nawet jeśli przestrzegamy wszystkich zasad BHP. Jednak osoby poszkodowane nie zawsze są świadome jakie świadczenia im przysługują.

Rodzaje świadczeń jakie przysługują pracownikowi, który ucierpiał w tracie wypadku przy pracy:

– Zasiłek chorobowy – przysługuje on poszkodowanemu pracownikowi od pierwszego dnia po wypadku. Pracownik może pobierać to świadczenie przez 270 dni. Jego wysokość to 100% podstawowego wynagrodzenia pracownika.

– Świadczenie rehabilitacyjne – takie świadczenie pracownik pobiera gdy upłyną 270 dni od wypadku przy pracy, a osoba poszkodowana nadal wymaga leczenia i rehabilitacji. A w konsekwencji jest ciągle niezdolna do pracy. Świadczenie rehabilitacyjnie można poobierać nie dłużej niż 12 miesięcy, reguluje to Art. 18 ustawy zasiłkowej reguluje zasady przyznawania świadczeń rehabilitacyjnych.

– Renta z tytułu niezdolności do pracy – przyznawana jest w momencie, gdy pracownik nadal nie jest zdolny do podjęcia pracy zawodowej. Aby otrzymać takie świadczenie trzeba mieć „na koncie” określoną ilość okresów składkowych. Liczy się także wiek w jakim powstała niezdolność do pracy.

– Zasiłek wyrównawczy – ma za zadanie wyrównać różnicę pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem, a wynagrodzeniem w czasie kiedy pracownik poddaje się procesowi rehabilitacji.

– Jednorazowe odszkodowanie – należy się pracownikowi, który w czasie wypadku przy pracy doznał trwałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli pracownik w konsekwencji wypadku poniósł śmierć, to takie odszkodowanie przysługuje najbliższej rodzinie zmarłego pracownika.

– Renta szkoleniowa – ten rodzaj świadczenia przysługuje pracownikowi, który wyniku wypadku przy pracy traci możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu. Renta szkoleniowa daje możliwość przekwalifikowania się i powrotu do aktywnego życia zawodowego.

– Renta rodzinna – świadczenie to przysługuje członkom rodziny zmarłego pracownika. Aby najbliżsi mogli otrzymać rentę rodzinną zmarły pracownik musi mieć ustalone prawo do emerytury lub renty wynikającej z tytułu niezdolności do pracy.

– Świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje pracownikowi, który posiada ustalone prawo do renty bądź emerytury. Taki pracownik musi zostać uznany za całkowicie niezdolnego do pracy lub mieć ukończone 75 lat.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

– W momencie, gdy wypadek nastąpił z winy pracownika, na przykład w wyniku nie przestrzegania zasad BHP.

– Gdy wypadek nastąpił drodze do pracy.

– Gdy poszkodowana osoba nie dostarczyła do ZUS-u odpowiednich dokumentów.

Pełne informacje o świadczeniach znajdą Państwo pod adresem https://www.solace.pl/prawnik-radzi/show/swiadczenia-z-tytulu-wypadku-przy-pracy.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments