Giełda Polska

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje:

Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2022 ogłoszony!

Rusza tegoroczna edycja Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska. Środki przeznaczone do przyznania w ramach umów podpisanych w edycji 2022 to ponad 250 milionów złotych! Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 marca.

– „Sportowa Polska” to jeden z kluczowych programów realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dzięki inwestycjom w rozwój lokalnej infrastruktury sportowej wspieramy budowę nowoczesnych obiektów, dbając także o ich szeroki dostęp dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów i trenerów. Ministerstwo Sportu i Turystyki sukcesywnie zwiększa budżet na infrastrukturę sportową. W 2022 roku jest on rekordowy i wynosi 657 mln zł, z czego co najmniej 250 mln rozdysponujemy w ramach ogłoszonego Programu Sportowa Polska – mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Wnioski o dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych w ramach tegorocznej edycji Programu „Sportowa Polska” będzie można składać w terminie od 1 do 31 marca 2022 roku.

Program „Sportowa Polska” ma na celu dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z obiektami sportowymi na terenie całej Polski. Wspierane zadania zostały podzielone na trzy grupy:

1. Obiekty szkolne

Zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej, służącej placówce w realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz mieszkańcom w aktywnym spędzaniu czasu wolnego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach tego zadania można składać wnioski o budowę, przebudowę lub remont szkolnych obiektów sportowych.

2. Modernizacja obiektów służących klubom sportowym

W ramach tej grupy dofinansowane są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców – w tym przeciwdziałanie degradacji obiektów sportowych, które znajdują się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym. Wsparcie finansowe będą mogły otrzymać wnioski dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej.

3. Pozostałe obiekty ogólnodostępne

Zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, która umożliwi społeczności lokalnej aktywne spędzanie czasu wolnego oraz organizację współzawodnictwa sportowego. W ramach tego zadania można składać wnioski o budowę, remont lub modernizację obiektów sportowych, które stwarzają warunki do rozwoju sportów olimpijskich.

Wszystkie zadania inwestycyjne – bez względu na to, w której grupie się znajdą – muszą mieć charakter ogólnodostępny. Dodatkowo w przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, był nieodpłatny.

Program Sportowa Polska

Sportowa Polska jest flagowym programem Ministra Sportu i Turystyki w zakresie wspierania rozwoju lokalnej i powszechnej infrastruktury sportowej na terenie całego kraju. Funkcjonuje od roku 2018. W latach 2018-2021 przyznano dofinansowania na realizację 937 inwestycji na łączną kwotę ponad 1,2 mld zł. Edycja 2021 była rekordowa pod względem przyznanego łącznego dofinansowania. Udało się wesprzeć 315 zadań na łączną kwotę blisko 413 mln zł.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są w naszym Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/sport/sportowa-polska–edycja-2022

Źródło informacji: MSiT

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments