Badania ilościowe

0
152

Badania ilościowe są pojęciem ogólnym, utożsamiającym się bezpośrednio z badaniami marketingowymi business to business, syndykatowymi, omnibusowymi oraz z badaniami ad hoc.

Te wszystkie badania są przeprowadzane na populacji tysiąca respondentów, którzy z racji przeprowadzanego badania udzielają wiążących odpowiedzi. Naturalnie można przeprowadzić badanie, w których zostanie poddana większa liczna respondentów, lecz będzie wiązało się to z zwiększeniem nakładów finansowych na ten cel. Warto wspomnieć, iż w okresie kryzysu gospodarczego przedsiębiorstwa ograniczały budżet na badania i rozwój, przez co w wyniku takich zachować badania ilościowe były przeprowadzane na liczbie pięciuset respondentów.

Dzięki stosowaniu badań ilościowych można ładno określić jak konsumenci oceniają firmy, produkty oraz usługi, które zostały poddane badaniu. Można sprawdzić czy w pełni są zaspokajane potrzeby konsumentów z racji dokonywania zakupów towarów, bądź też usług. W prosty sposób jesteśmy wstanie określić jaki trzeba wprowadzić poziom równowagi cenowej, na wzgląd wprowadzenia nowego produktu na rynek.

Badania ilościowe służą również do określenia liczby potencjalnych klientów, którzy sięgnęliby po badany produkt, z chwilą kiedy ukazałby się on na rynku. Można dowiedzieć się szacunkowo, ile osób reprezentujących interesującą nas grupę docelową zna, bądź utożsamia się z marką firmy, którą reprezentujemy. Badanie ilościowe można również wykorzystać w celu prezentacji określonej grupie docelowej reklamy, aby zbadać ich odczucia, a zarazem określić ich reakcję oraz, aby poznać ich opinię na tle prezentowanej reklamy, bądź kilku reklam. W tedy to też respondent wskazuje reklamę, która najbardziej do niego przemawia.

W celu należytego opracowania zestawienia oraz wyciągnięcia wniosków w badaniu ilościowym, określa się status każdego z respondentów. Między innymi na wzgląd podania przez niego, jego indywidualnych cech, np. wieku, wykształcenia, przedziału uzyskiwanego dochodu, itp.

Badanie ilościowe można przeprowadzić wieloma dostępnymi metodami. Rozpoczynając od tradycyjnego wywiadu telefonicznego ( metoda CATI ) przez ankiety internetowe ( metoda CAWI ) po bezpośredni wywiad z respondentem (metoda CAPI oraz PAPI ). Można także wyróżnić ankietę pocztową. Należy mieć na względzie, iż wybór metody zależeć będzie od informacji, jakich chce pozyskać zleceniodawca.

thumbnail - Badania ilościowe
Dominik Michnikowski

142237094309969600 - Badania ilościowe
Ciekawe artykuły ?
Bądź z nami na bieżąco zapisując się na nasz newsletter
Zapisz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here