Znaki towarowe Unii Europejskiej – co to jest?

0
726

Przedsiębiorstwa w zakresie swojej działalności posługują się nazwą, hasłem lub logo. Ale znakiem towarowym (bo taka jest formalna nazwa dla wymienionych elementów) może być dowolnie wybrane oznaczenie pod warunkiem, że może zostać ono przedstawione w sposób graficzny. Okazuje się, że nie dla każdego przedsiębiorcy zarejestrowanie znaku towarowego jest ważne. Chcąc zaoszczędzić właściciele firm posługują się znakiem towarowym nie rejestrując go. A zarejestrowanie znaku towarowego sprawia, że jest on chroniony prawem, z czym wiążą się same korzyści. Jedną z największych jest fakt, że zyskuje charakter monopolu, zatem możliwość posługiwania się nim przysługuje wyłącznie osobie, która dokonała jego rejestracji.

W dalszej części artykułu przedstawiliśmy najpopularniejsze rodzaje znaków towarowych oraz zmiany, jakie zaszły w prawie UE, które się do nich odnoszą. Jeśli przygotowujesz się do rejestracji unijnego znaku towarowego to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.

Znak towarowy UE bez formy graficznej

Z dniem 1 października 2017 roku w prawie Unii Europejskiej w zakresie znaków towarowych zaczęła obowiązywać zasada, że wybrane oznaczenie może mieć dowolną formę, o ile tylko zostanie w jasny i precyzyjny sposób przedstawione. Celem przyświecającym wprowadzeniu zmian była poprawa czytelności oznaczeń oraz ułatwienie wyszukiwania unijnych znaków w rejestrze.

Zmiany dotyczą również przedstawiania poszczególnych znaków towarowych. Przedstawiamy 3 najpopularniejsze rodzaje znaków towarowych, sposób w jaki można je przedstawić oraz zmiany w prawie UE, które się do nich odnoszą.

Słowny znak towarowy

Słowny znak towarowy składa się jedynie ze słów lub liter bądź cyfr. Można go przedstawić w formie zwykłego zapisu, bez konieczności dodawania grafiki czy używania kolorów. Tego znaku nie dotknęły żadne zmiany, jakie zaszły w prawie UE.

Graficzny znak towarowy

Graficzny znak towarowy składa się z niestandardowych znaków, stylizacji, układu oraz zawiera grafikę lub kolor. Może być nim znak składający się jedynie z elementów graficznych lub graficzno-słownych. I tutaj już zaszły pewne zmiany. Największą jest brak możliwości zgłaszania kolorów. Jeżeli do stworzenia graficznego znaku towarowego zostały wykorzystane kolory, to oprócz nich, przedstawienie znaku musi zawierać jego wszystkie niezbędne elementy.

Kształt

Kształtem nazywamy na przykład opakowanie, produkt lub jego wygląd, albo kształt zawierający elementy słowne i graficzne takie jak etykiety. Znak ten może być przedstawiany w formie graficznej reprodukcji kształtu.

Oprócz 3 wymienionych wyżej znaków towarowych jest jeszcze pozycja, pojedynczy kolor lub kombinacja kolorów i dźwiękowy znak towarowy. Dokładny ich opis znajdziesz tutaj: https://zastrzezone.pl/znak-towarowy-unii-europejskiej-bez-formy-graficznej/82,17,16.

Znaki towarowe UE po 1 października 2017r.

Zmiany, jakie zaszły w prawie znaków towarowych UE dotyczą m.in. systemu opłat za znaki towarowe i procedury rejestracji znaków UE. Chcąc zapoznać się z dokładnym opisem wszystkich zmian, które od niedawna zaczęły obowiązywać, przeczytaj artykuł: https://zastrzezone.pl/znaki-towarowe-unii-europejskiej-po-1-pazdziernika-2017-r/81,17,16, gdzie wszystkie zostały dokładnie objaśnione. Pokrótce możemy tylko powiedzieć, że zniesiony został wymóg przedstawiania znaku towarowego w formie graficznej, dzięki czemu można już rejestrować znaki przedstawiane w formie elektronicznej. Wprowadzono też zupełnie nowy typ znaków – znaki certyfikujące UE. Ma to zagwarantować cechy towarów i usług, przy których widnieją. Kupując produkty z takim oznaczeniem zyskujesz pewność, że towar cechuje wysoka jakość i spełnia on standardy określone w regulaminie dotyczącym użytkowania tychże znaków.

Dokładny opis regulaminu użytkowania znaku certyfikującego znajdziesz tutaj: https://zastrzezone.pl/znaki-certyfikujace-unii-europejskiej/83,17,16.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here