BHP w zakładzie pracy. Co zrobić, by być w zgodzie z przepisami?

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy są niezwykle istotne w kontekście funkcjonowania każdej firmy. Niezależnie od sposobu, w jaki ona funkcjonuje, szkolenia BHP obowiązują każdego. Muszą być rzecz jasna zróżnicowane, dopasowane do specyfiki działania każdego zakładu pracy. Co przedsiębiorcy powinni robić, by działać w zgodzie z przepisami?

Szkolenia BHP

Podstawowym działaniem w kierunku zapewnienia właściwej opieki w zakresie bezpieczeństwa jest przeszkolenie pracowników. Wykonywanie okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezwykle ważne, by utrzymywać kadrę na poziomie, świadomą tego, co robić w sytuacji zagrożenia i nauczoną reagowania w momentach wyjątkowych.

Znajomość przepisów

Niezwykle ważne jest także utrzymywanie wszelkich procesów bezpieczeństwa w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Problemem w tym kontekście jest ich nieustanna zmiana i modyfikacje. Dla lepszego zrozumienia i dopasowania procedur, warto sięgnąć po audyt bezpieczeństwa, który pokaże, które przepisy zmieniły się i w jakim zakresie należałoby zmienić funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Dbanie o każdy dział

Świadomy pracodawca nie może pozostawać obojętny na bezpieczeństwo w każdym zakresie. Już same szkolenia BHP dla każdego z działów powinny być dopasowane do formy pracy i specyfiki danego stanowiska. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę także rolę, jaką odgrywa każdy z pracowników w procesie zapewnienia bezpieczeństwa. Należy wziąć pod uwagę każdą ewentualność i nie skupiać się tylko i wyłącznie na ogólnikach.

Odpowiedni audyt

Jednak podstawą do zachowania właściwych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest dobrze wykonany audyt bezpieczeństwa. Nie należy wątpić w jego sens, jednak musi on spełniać kilka funkcji. Przede wszystkim musi być kompleksowy i zawierać nie tylko suche analizy, ale także wskazania, co do dopasowania przepisów prawa międzynarodowego i polskiego oraz analizę możliwych zagrożeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here