Firma - Formularze ZUS
Formularze ZUS
DRA
Deklaracja rozliczeniowa
RCA
Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
RMUA
Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej
RSA
Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
RZA
Imienny raport miesięczny o należnych składkach ba ubezpieczenie zdrowotne
ZAA
Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek
ZBA
Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
ZCNA
Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
ZFA
Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej
ZIPA
Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek
ZIUA
Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczeniowej
ZPA
Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
ZUA
Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczeniowej
ZWPA
Wyrejestrowanie płatnika składek
ZWUA
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
ZZA
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych
koniec

 

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl