Firma - Formularze VAT
Formularze VAT
VAT-5
Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
VAT-5UE
potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE
VAT-7
Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8
Deklaracja podatku od towarów i usług
VAT-9
Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy dla której podatnikiem jest nabywca
VAT-10
Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-11
Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-12
Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-21
Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-22
Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczpospolitej Polskiej do innego Państwa członkowskiego wspólnoty europejskiej
VAT-23
Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-24
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu
VAT-25
Zaświadczenie potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu
VAT-R
Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-Z
Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
koniec

 

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl