Piotr Naimski
Warszawa, 19.12.2018. Pe³nomocnika Rz¹du do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podczas spotkania zorganizowanego przez PGNiG w Warszawie, 19 bm. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zawar³o wi¹¿¹c¹ umow¹ d³ugoterminow¹ na dostawy gazu skroplonego LNG z firm¹ Port Arthur LNG, LLC, spó³k¹ zale¿n¹ Sempra LNG & Midstream, LLC - poinformowa³a w œrodê spó³ka. Dodano, ¿e umowa zak³ada zakup przez PGNiG ok. 2 mln ton LNG rocznie przez 20 lat. (cat) PAP/Rafa³ Guz

Mamy program zbudowania sześciu reaktorów jądrowych w ciągu 20 lat, program, który teraz się zaczyna, a skończy się w 2043 r. – powiedział w niedzielę pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski mówił w niedzielę w Telewizji Republika m.in. na temat polskiej strategii energetycznej.

„Mamy program zbudowania sześciu reaktorów jądrowych w ciągu 20 (lat), dwudziestoletni program, który teraz się zaczyna, a skończy się w 2043 r. W związku z tym ci, którzy uważają, że dysponują możliwościami realizacji, czy udziału w tym naszym programie, się do nas zwracają. Zwracają się do nas Francuzi, Koreańczycy, byliśmy w Emiratach Arabskich, gdzie oglądaliśmy skończoną inwestycję tego rodzaju, (…) rozmawiamy z Amerykanami” – mówił Naimski.

Dodał, że podpisano umowę międzyrządową – polsko-amerykańską, która przewiduje, że Amerykanie przedłożą polskiemu rządowi kompleksową ofertę techniczną i finansową w ciągu najbliższego roku.

„W tej chwili, ci którzy są najbardziej zwolennikami w Europie tego zielonego układu, zielonej transformacji już akceptują fakt, iż energetyka jądrowa, to nie jest konkurencja dla odnawialnych źródeł energii – to jest niezbędne uzupełnienie dla OZE i tak to trzeba traktować” – zaznaczył.

Naimski powiedział też, że co prawda politycy niemieccy zdecydowali kilka lat temu, że zamkną swoje elektrownie jądrowe, to inaczej wygląda ta sytuacja na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Holandii. (PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski szz/ mrr/

Źródło informacji: PAP

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments