stock giełda

Oszczędzanie na lokatach bankowych pozwalało jeszcze do niedawna osiągnąć przyzwoitą stopę zwrotu, wyższą niż wysokość inflacji. Chroniły więc one środki finansowe depozytariuszy przed utratą wartości pieniądza w czasie, a ponadto umożliwiały wypracowanie określonych zysków wypłacanych raz na jakiś czas w postaci odsetek.

Oszczędzanie na lokatach bankowych pozwalało jeszcze do niedawna osiągnąć przyzwoitą stopę zwrotu, wyższą niż wysokość inflacji. Chroniły więc one środki finansowe depozytariuszy przed utratą wartości pieniądza w czasie, a ponadto umożliwiały wypracowanie określonych zysków wypłacanych raz na jakiś czas w postaci odsetek. Na podobnej zasadzie działać mogą inwestycje w akcje spółek dywidendowych. Na czym polega ich funkcjonowanie i jak wybrać odpowiednie dla siebie akcje spółek tego rodzaju?

Długi horyzont inwestycyjny

Przede wszystkim musisz być świadomy tego, że inwestowanie w spółki dywidendowe ma inny tryb niż w pozostałe akcje spółek notowanych na parkiecie giełdowym. Jeśli myślisz, że kupowanie i sprzedawanie akcji pozwoli ci na wypracowanie pożądanej stopy zwrotu w krótkim terminie, to nie powinieneś przeznaczać swoich pieniędzy na akcje spółek dywidendowych. Według ekspertów, trzeba przyjąć co najmniej kilkuletni – najlepiej 10-letni okres trwania inwestycji tego rodzaju, by spokojnie na niej zarabiać. Dowiedz się więcej o akcjach: https://www.xtb.com/pl/edukacja/akcje.

Dywidenda – zysk podzielony

Tym, co motywuje inwestorów do zakupu akcji spółek dywidendowych jest właśnie wypłacana w formie gotówkowej dywidenda. To część zysku podzielonego spółki. Dochody netto, jakie spółka wypracowała w danym roku obrotowym są dzielone na wszystkich akcjonariuszy – posiadaczy akcji spółki dywidendowej. Raz do roku dywidenda jest wypłacana na konto inwestycyjne inwestora.

Strategia takiego inwestowania zakłada inwestowanie liczone w dekadach, bo wtedy widać najlepiej, jak działa procent składany. Niektórym może to pasować, niektórym nie. Wypłaconą dywidendę powinieneś potraktować jako dodatkowy kapitał, który najlepiej reinwestować, by wypracowywać jeszcze większe zyski w przyszłości.

Wybór spółek dywidendowych

Na polskiej giełdzie papierów wartościowych – GPW w Warszawie notowanych jest kilkadziesiąt spółek dywidendowych, spośród których możesz wybrać te papiery wartościowe, których stopa zwrotu z inwestycji jest potencjalnie największa. Wybieraj te spółki, które na przestrzeni ostatnich kilku lat wypłacały największe dywidendy, a przy tym cena akcji nie jest wygórowana. Lepiej kupić więcej akcji tańszych, ale z podobną dywidendą, niż mniej akcji droższych. To całkiem uzasadnione ekonomicznie.

Buduj zdywersyfikowany portfel akcji spółek dywidendowych, który będzie zasilany regularnymi wpłatami. Wybieraj spółki, które regularnie dzielą się swoim zyskiem z akcjonariuszami, a wypłacane dywidendy ponownie inwestuj, uzupełniając swój portfel kolejnymi akcjami spółek dywidendowych.

Szukaj dojrzałych spółek, o ugruntowanej pozycji rynkowej, które generują stabilne przepływy gotówki. Dobieraj akcje, w przypadku których bieżąca sytuacja rynkowa wspiera ich wzrost w sposób trwały. Nie sprzedawaj kupionych akcji tylko wtedy, gdy tracą na wartości czy na giełdzie pojawiła się bessa. Nie chodzi przecież o to, by spekulować cenami akcji, ale żeby zarabiać na dywidendach i reinwestowaniu uzyskiwanych regularnie zysków. Spółki dywidendowe mogą wypłacać je w różnych terminach – warto śledzić takie informacje na ich stronach internetowych.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments