Kolejne instytucje w akcjonariacie LUG S.A.

0
144

ASTORIA Capital S.A. oraz BIO-MED Investors S.A. – fundusze private equity znajdujące się w grupie WDM S.A. – posiadają łącznie 12.049.750 akcji (6,7% udziału w kapitale zakładowym i 6,7% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). W I kw. 2011 LUG S.A. zadebiutuje na rynku głównym GPW. Pierwszy inwestor instytucjonalny pojawił się w LUG S.A. już w 2007 roku, jeszcze w trakcie emisji prywatnej. Po ostatniej emisji akcji serii C w akcjonariacie Spółki znajduje się już czterech inwestorów instytucjonalnych: Opera TFI S.A., BPC S.A., ASTORIA Capital S.A. oraz BIO-MED Investors S.A.

ASTORIA Capital S.A. oraz BIO-MED Investors S.A. – fundusze private equity znajdujące się w grupie WDM S.A. – posiadają łącznie 12.049.750 akcji (6,7% udziału w kapitale zakładowym i 6,7% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). W I kw. 2011 LUG S.A. zadebiutuje na rynku głównym GPW.

thumbnail - Kolejne instytucje w akcjonariacie LUG S.A.Pierwszy inwestor instytucjonalny pojawił się w LUG S.A. już w 2007 roku, jeszcze w trakcie emisji prywatnej. Po ostatniej emisji akcji serii C w akcjonariacie Spółki znajduje się już czterech inwestorów instytucjonalnych: Opera TFI S.A., BPC S.A., ASTORIA Capital S.A. oraz BIO-MED Investors S.A.

„Zaangażowanie funduszy ASTORIA Capital S.A. oraz BIO-MED Investors S.A. to dla nas potwierdzenia atrakcyjności inwestycyjnej Spółki. Jesteśmy stabilnym podmiotem posiadającym aktywa o dużej wartości i wysoki powtarzalny poziom przychodów. Ponadto realizujemy bardzo efektywną strategię rozwoju zagranicznego, zwiększając systematycznie procentowy udział eksportu w strukturze całych przychodów, który od początku roku utrzymuje się już na poziomie ok. 50%. Co więcej, dynamika przychodów ze sprzedaży krajowej w czerwcu br. na poziomie +48% r/r wskazuje na zdecydowaną poprawę również na rynku polskim. Natomiast już w I kw. 2011 planujemy przenieść się na rynek regulowany, co mamy nadzieję przełoży się na wzrost zainteresowania kolejnych inwestorów instytucjonalnych.”- mówi Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

„Biorąc pod uwagę solidne fundamenty, jak i dobre perspektywy rozwoju LUG na rok 2010/2011 spodziewamy się, że ta inwestycja okaże się bardzo korzystna z punku widzenia przyszłorocznej wyceny portfeli ASTORIA Capital S.A. oraz BIO-MED Investors S.A., tym bardziej że już na początku przyszłego roku LUG zadebiutuje na parkiecie głównym GPW.” – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu Prezes Zarządu Domu Maklerskiego WDM S.A.

Dnia 14 maja br. LUG S.A. zakończył subskrypcję akcji serii C z prawem poboru, w ramach której pozyskał 5,4 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na rozwój mocy produkcyjnych oraz rozbudowę organizacji handlowej. „W połowie maja br. przeprowadziliśmy emisję akcji z prawem poboru, w ramach której stopa redukcji w zapisach dodatkowych osiągnęła aż 93,5%. To pokazuje jak dużym zainteresowaniem Spółka cieszy się jeszcze na rynku NewConnect, co jest bardzo optymistycznym sygnałem z punktu widzenia realizacji nowych emisji w przyszłości, już na rynku regulowanym.” – dodaje Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

Piotr Wąsiewicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here