Upadłość konsumencka to przede wszystkim postępowanie sądowe skierowane wyłącznie dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jej celem jest oddłużenie osoby, która stała się niewypłacalna na skutek nieprawidłowego działania lub wyraźnego niedbalstwa. Procedura postępowania upadłościowego wszczynana jest na wniosek. Wniosek taki może wszcząć konsument, ale także w określonych przypadkach również wierzyciel.

Umorzenie długów

Należy być świadomym iż upadłość konsumencka, a co za tym idzie postępowanie upadłościowe nie oznacza umorzenia wszystkich długów. Niektóre z zaciągniętych zobowiązań lub też innych skutków działań naszego niedbalstwa mogą pozostać nadal konieczne do spłacenia, a są to między innymi:

– zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości
– zobowiązania alimentacyjne
– zobowiązania z tytułu rent i odszkodowań
– zobowiązania z orzeczeń w sprawach karnych i wykroczeniowych
– zobowiązania umyślnie zatajone np. w czasie składania wniosku o ogłoszenie upadłości

Korzyści i skutki

Korzyścią postępowania upadłościowego jest wstrzymanie windykacji i postępowań egzekucyjnych, a także komfort psychiczny i nowy start dla osób, które borykają się z długami. Jednak ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie wiąże się z nagłym umorzeniem długów. Upadłość konsumencka zatrzymuje nakręcającą się spiralę zadłużenia, ale wiąże się z poważnymi konsekwencjami np. utrata prawa do całego majątku. Dodatkowo może zostać częściowo zajęte wynagrodzenie, a osoba która ogłosi upadłość konsumencką bez zgody sądu nie będzie mogła w przyszłości wnioskować np. o kredyt gotówkowy lub podpisać umowy abonamentowej na telefon. Kolejnym minusem tej sprawy jest upubliczniane danych osobowych w związku z ogłoszoną upadłością.

Przygotowania

Po podjęciu decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, ale jeszcze przed złożeniem wniosku warto przygotować podsumowanie dotychczasowych zadłużeń, może być ono kluczowe w sprawnym rozwiązaniu sprawy. Przede wszystkim należy sporządzić listę wierzycieli wraz ze wskazaniem dokładnych kwot zobowiązań oraz terminem ich realizacji. Następnie należy zebrać wszystkie dokumenty dotyczące niespłaconych zobowiązań w tym umowy pożyczek oraz kredytów, wezwania do zapłaty, a także pozostałą korespondencję od wierzyciela bądź też z sądu czy nawet komornika. Warto również zebrać wszelkie dokumenty będące świadectwem naszej obecnej sytuacji życiowej np. orzeczenie o niepełnosprawności lub przebiegu choroby. W wyniku podjętej już decyzji o upadłości należałoby także natychmiast zaprzestać dalszego zadłużania się, gdyż może to znacznie wydłużyć proces związany ze spłatą wierzycieli.

Podsumowanie

To, kiedy opłaca się upadłość konsumencka i co dalej może stać się po jej ogłoszeniu przez sąd, zależy od sytuacji dłużnika. Nie mniej jednak przed złożeniem wniosku warto porozmawiać z radcą prawnym, który wesprze nas porada w sprawie słuszności podjęcia decyzji o upadłości konsumenckiej, a także pomoże wspólnie przejść ten proces. Jedną z profesjonalnych firm obsługi prawnej jest kancelaria podel.pl.

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments