Wypadki to zdarzenia nieoczekiwane i niespodziewane. Rodzina osoby, która nagle poniosła śmierć w takim zdarzeniu, rzadko jest przygotowana na taką sytuację. Choć dbanie o własne interesy jest dla niej wtedy ostatnią rzeczą, która przychodzi do głowy, życie często zmusza do zajęcia się kwestią uprawnień w niemal pierwszej kolejności. Zadośćuczynienie za śmierć w wypadku jest kluczowe zwłaszcza, jeśli zmarły był jedynym żywicielem dla żony, męża, dzieci lub innych bliskich.

Świadczenia pośmiertne. Komu i w jakiej sytuacji przysługują?


Jak uzyskać zadośćuczynienie za śmierć w wypadku? Warto to wiedzieć już dziś, właśnie na wszelki wypadek. Wiedza o uprawnieniach może dać bardzo cenne poczucie bezpieczeństwa w chwili, gdy zabraknie jednego z członków rodziny. Jak odnaleźć się w gąszczu przepisów? Zacznijmy od rozszyfrowania języka prawnego.


Uczestnik wypadku


Uczestnikiem wypadku przepisy prawne nazywają zmarłego, który:

  • Kierował lub był pasażerem pojazdu poruszającego się zgodnie z kodeksem drogowym, jednak został uderzony przez inny pojazd, którego kierowca naruszył zasady ruchu drogowego.
  • Będąc pieszym, został potrącony przez pojazd.
  • Był pasażerem pojazdu, którego kierowca naruszył przepisy ruchu drogowego i spowodował wypadek (np. uderzył w drzewo w wyniku niezachowania odpowiedniej prędkości i poślizgu).


Zobowiązany


Zobowiązany będzie albo sprawca wypadku, albo towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym jego samochód (lub inny pojazd) był ubezpieczony.


Poszkodowany


Poszkodowanym jest osoba (najczęściej członek rodziny, ale nie zawsze), która może ubiegać się o świadczenia pośmiertne.

dokumenty

Jakie świadczenia pośmiertne przysługują poszkodowanym?


Zwrot kosztów


O zwrot wydatków poniesionych w związku ze śmiercią uczestnika wypadku może ubiegać się poszkodowany (najczęściej członek rodziny, ale nie zawsze), który:

  • Poniósł koszty leczenia uczestnika wypadku,
  • Opłacił pogrzeb (w tym pochówek zgodny z tradycją, przewóz zwłok, koszt nagrobka i odzieży żałobnej dla członków rodziny oraz koszty stypy).


Renta


Na rentę może liczyć poszkodowany, wobec którego:

  • Uczestnik miał „ustawowy obowiązek alimentacyjny”, czyli dzieci lub w szczególnych wypadkach rodzice, dziadkowie lub były małżonek,
  • Uczestnik stale i dobrowolnie przekazywał środki na utrzymanie (np. sytuacja, w której zmarły, nie mając obowiązku prawnego, przelewał z własnej woli co miesiąc 500 zł ubogiemu, niedołężnemu dziadkowi).


Renta będzie przyznawana przez okres, w którym zmarły prawdopodobnie nadal przekazywałby środki pieniężne.


Odszkodowanie


Tę formę rekompensaty mogą otrzymać najbliżsi członkowie rodziny zmarłego uczestnika wypadku, jeśli w wyniku śmierci uczestnika pogorszyła się znacznie ich sytuacja życiowa.


Zadośćuczynienie za śmierć w wypadku


To wypłata środków finansowych dla najbliższych członków rodziny, która ma być rekompensatą za poniesioną krzywdę – pod uwagę bierze się tu stopień cierpienia psychicznego lub rozstrój zdrowia, jaki wywołała śmierć uczestnika.

Zadośćuczynienie pośmiertne: kim są najbliżsi zmarłego?


O tym, czy dana osoba należy do tego kręgu, decyduje indywidualna, faktyczna sytuacja życiowa zmarłego. Poszkodowanym może być żona, dziecko, rodzice i rodzeństwo, ale także np. konkubina i jej dzieci z wcześniejszego związku, które wychowywała wspólnie z uczestnikiem wypadku. Działa to także w drugą stronę – jeśli np. syn nie miał z uczestnikiem wypadku faktycznej więzi i kontaktu, zadośćuczynienie pośmiertne – co do zasady – nie będzie mu przysługiwać.


Czy skorzystać z pomocy prawników?


Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej i nie jesteś pewny, na jakie świadczenia pośmiertne możesz liczyć, zwróć się o pomoc do adwokatów, którzy specjalizują się w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia będące następstwem m.in. zdarzeń drogowych. Szczególną wiedzą i skutecznością w tym zakresie wyróżnia się kancelaria ZSadwokaci. Wejdź na ich stronę internetową: https://zsadwokaci.pl/ i zapoznaj się z dostępnymi usługami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here