W Polsce toczy się bardzo dużo spraw o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Oczywiście każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie i nie ma tutaj jednego schematycznego działania, który można by zastosować do wszystkich tego typu spraw. W postępowaniu rozwodowym sąd bada czy nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego czyli czy ustały pomiędzy małżonkami więzi: fizyczna, emocjonalna i gospodarcza oraz czy rozpad ten ma charakter trwały, a także czy nie ma żadnych wątpliwości co do tego czy dane małżeństwo mogłoby funkcjonować jeszcze w przyszłości.


Pozew rozwodowy powinien zawierać kluczowe elementy, które są typowe dla wszystkich pism procesowych takie jak: dane osobowe stron pozwu, oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew, nazwę pisma, opis żądań wraz z uzasadnieniem, dowody potwierdzające opisywane okoliczności oraz podpis i spis załączników.

Przygotowanie dokumentacji

Dokumenty możemy sporządzić samodzielnie lub zlecić tą czynność prawnikowi. Należy pamiętać, że pozew rozwodowy oprócz elementów formalnych musi zawierać szczegółowy opis żądania wraz z dowodami. Jeśli boimy się popełnienia jakichkolwiek błędów lub nie posiadamy odpowiedniej wiedzy najlepiej jest powierzyć sprawę doświadczonemu pełnomocnikowi, który pomoże nam w tym niełatwym postępowaniu. Wystarczy uruchomić wyszukiwarkę internetową i wpisać np. frazę „adwokat rozwody Katowice” lub „adwokat Kraków”, aby otrzymać interesujące nas propozycje w danym rejonie.

Postępowanie rozwodowe

W trakcie postępowania rozwodowego sąd może orzec zakończenie małżeństwa w trzech formach: z orzeczeniem winy jednej strony, z orzeczeniem winy obu stron, bez orzeczenia o winie. Wiele rozwodów kończy się już na pierwszej rozprawie. Najkrótszy to taki, w którym nie ma orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego lub o przyznanie się do winy. Małżonkowie powinni być także zgodni w zakresie wysokości alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi oraz kontaktów z dziećmi. Jeśli strony walczą o każdą z tych kwestii niestety sprawy się przedłużają i trwają rok, a nawet kilka lat. Wszystko zależy między innymi od tego jak małżonkowie są ze sobą skłóceni i czy podejdą do tematu zdroworozsądkowo nie włączając w to zbędnych emocji. Im więcej okoliczności spornych, tym dłużej należy czekać na wyrok sądu. Jedną z nich może być przemoc psychiczna. Jej udowodnienie jest trudne i wymaga dobrego przygotowania materiału dowodowego. Wśród dowodów, które mogą być najbardziej czasochłonne są np. świadkowie. Sprawa nie skończy się też szybko jeśli małżonkowie przedstawią dużo dowodów z dokumentami, które sąd będzie musiał sprawdzić zwracając się do różnych organów państwowych i instytucji. Po zakończonym procesie rozwodowym wystarczy skontaktować się z wybraną przez siebie kancelarią np. „gaworkancelaria” w sprawie czasu oczekiwania na uprawomocnienie rozwodu. 

Zakończenie małżeństwa to trudna decyzja dla wszystkich małżonków. Rozstanie z osobą z którą dzieliło się sporą część życia niesie ogromne emocje. Z uwagi na to sprawy o rozwód są wyjątkowo trudne szczególnie dla ludzi nie mających nigdy do czynienia z Sądownictwem. Warto jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji porozmawiać z żoną lub mężem, skorzystać z pomocy psychologa, udać się na terapię małżeńską lub do mediatora. Nie zawsze związek musi ulec rozwiązaniu w przypadku gdy w małżeństwie pojawia się problem.

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments