kancelaria prawna

W dobie gwałtownie zmieniających się przepisów w prawie spółek handlowych oraz stale powstających nowych regulacji i instytucji prowadzenie działalności gospodarczej lub spółki handlowej staje się znacznie utrudnione. Na bieżąco z wszelkimi zmianami potrafią być jedynie wysoko wyspecjalizowane kancelarie prawne prowadzące bieżącą obsługę korporacyjną i dlatego też coraz więcej podmiotów gospodarczych decyduje się na różne formy współpracy z tego typu kancelariami prawnymi. Świadczone przez kancelarie doradztwo korporacyjne nie tylko w znaczący sposób usprawni działanie firmy, ale również może wpłynąć pozytywnie na wyniki finansowe poprzez dobór odpowiedniej do zapotrzebowania formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednym z przykładów obsługi prawnej udzielanej przez wyspecjalizowane kancelarie jest udzielenie porady co do doboru odpowiedniej formy prowadzonej działalności do zapotrzebowania klienta. Ma to o tyle istotne znaczenie, że od wyboru tego uzależniony będzie rozkład odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Dla przykładu wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, podczas gdy wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o ile tylko nie są jednocześnie członkami zarządu spółki, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zobowiązania. Jeszcze inaczej rozkład odpowiedzialności wygląda w spółce komandytowej, w której zawsze jest minimalnie dwóch wspólników ‑ komandytariusz oraz komplementariusz. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości zdeklarowanej wcześniej sumy komandytowej, natomiast komplementariusz odpowiada za zobowiązania cały swoim majątkiem.

Fachowa obsługa prawna jest więc niezbędna do oceny ryzyka wiążącego się z prowadzeniem działalności oraz do doboru odpowiedniej i najbezpieczniej formy prowadzonej działalności. Od wyboru formy prowadzonej działalności uzależnione będzie również opodatkowanie dlatego istotnym jest, aby tworząc biznesplan zasięgnąć porady profesjonalnego podmiotu, który pomoże dokładnie wskazać z jakimi kosztami i podatkami wiąże się konkretny rodzaj działalności.

Po dokonaniu wyboru co do formy prowadzonej działalności koniecznym może się okazać pomoc przy sporządzeniu aktu założycielskiego jak np. umowa spółki handlowej oraz uzupełnienie odpowiednich formularzy rejestrowych wraz z wszelkimi załącznikami, które wysyłane są do odpowiednich organów państwowych. Spółka handlowa powinna być dopasowana na miarę oczekiwań oraz potencjalnych możliwości klienta, dlatego niezwykle istotnym jest sporządzenie umowy spółki w taki sposób, aby ta jak najbardziej ułatwiała prowadzanie działalności, a nie ją utrudniała.

Kolejnym przykładem świadczonych przez kancelarie usług jest bieżąca obsługa korporacyjna spółek handlowych. Sporządzanie uchwał odpowiedniej treści, przeprowadzanie i protokołowanie zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy, nabywanie lub zbywanie udziałów, udzielanie spółce pożyczek czy emisja akcji. Są to często czynności niezwykle sformalizowane i skomplikowane, przy których błąd może nieść za sobą bardzo negatywne skutki nie tylko prawne, ale również finansowe, wchodzące również w zakres odpowiedzialności wspólników lub członków zarządu spółki za jej zobowiązania.

W ostatnich latach szczególnie modnym w zakresie prawa spółek stała się instytucja przekształcenia spółek handlowych, w tym głównie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki z o.o. komandytowe. Jest to bardzo atrakcyjne rozwiązanie umożliwiające z jednej strony zachowanie zasad odpowiedzialności wspólników wynikających z prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy jednoczesnej możliwości uniknięcia odprowadzania podwójnego opodatkowania przy wypłacie dywidendy w spółce kapitałowej (w spółce komandytowej jako spółce osobowej nie ma obowiązku uiszczania podatku CIT). Samo przekształcenie umożliwia natomiast dalsze prowadzenie tej samej działalności z wszystkimi kontrahentami z dotychczasowych umów, gdyż spółka przekształcona jako następca prawny spółki przekształcanej wchodzi w cały zakres dotychczasowych zobowiązań spółki.

Kancelaria Jedliński, Bierecki i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Gdyni jest kancelarią prawną świadczącą wszystkie powyżej wskazane usługi na najwyższym poziomie. Pod poniższym linkiem mogą Państwo uzyskać wszelkie niezbędne informacje wiążące się z prowadzeniem pełnej obsługi przez kancelarię prawną wraz z pełną wyceną uzależnioną i dopasowaną do oczekiwań klienta: https://krpj.pl/specjalizacja/doradztwo-korporacyjne-i-prawo-spolek/

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments