ogloszenieupadloscikonsumenckiej

Upadłość konsumencka stworzona jest w celu redukcji lub umorzenia niezawinionej niewypłacalności. Odbywa się podczas postępowania sądowego podejmowanego na wniosek dłużnika, czyli osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na czym dokładnie polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Kto może się o nią starać? Podpowiadamy poniżej.

Upadłość konsumencka — podstawowe informacje


Postępowanie to przewidziane jest wyłącznie dla konsumentów, czyli osób, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej lub zaprzestały wykonywania działalności, zanim złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest dzięki Ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy — Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, warto wiedzieć, iż wprowadziła ona liberalizację przesłanek, które dotyczą jej ogłoszenia. Wniosek o wszczęcie procesu prowadzącego do ogłoszenia upadłości może zgłosić zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Upadłość konsumencka ma za zadanie częściowe umorzenie długów niewypłacalnego dłużnika, a jednocześnie zaspokojenie wierzycieli. Co istotne, upadłość konsumencka może dotyczyć wyłącznie długów, które zaistniały przed jej ogłoszeniem. Konieczne jest wykazanie, że konsument działał zgodnie z prawem zarówno przed ogłoszeniem upadłości, jak i w toku jej postępowania.

jakoglosicupadlosckonsumencka

Na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej?


Kiedy osoba fizyczna jest całkowicie niewypłacalna, sąd może ogłosić na jej wniosek upadłość konsumencką. Podczas postępowania wyznaczana jest tzw. masa upadłości, którą zarządza wyznaczony przez sąd syndyk. Dokonuje on inwentaryzacji, wyceny i sprzedaży majątku w celu odzyskania pieniędzy i spłaty zobowiązań zadłużonego konsumenta. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik może uzyskać oddłużenie po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego i realizacji Planu Spłaty Wierzytelności. Warto również wiedzieć, iż w postanowieniu wskazane jest, jaka część zadłużenia zostanie umorzona jeśli dłużnik spłaci wszystkie zobowiązania w wyznaczonym terminie. Jeżeli jednak dokonanie spłat nie jest możliwe (ze względu na sytuację finansową dłużnika), dopuszczone jest umorzenie zobowiązań bez ustalania owego planu spłat. Aby w pełni przygotować się do postępowania sądowego, warto zwrócić się o poradę do doświadczonego adwokata, który zajmuje się tego rodzaju sprawami.

Kiedy wniosek o upadłość konsumencką może zostać oddalony?


Istnieje kilka sytuacji, w których wniosek może zostać przez sąd oddalony (przez co do upadłości nie dojdzie). Jedną z nich może być fakt, że w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku prowadzono postępowanie upadłościowe wobec dłużnika i zostało ono umorzone oraz jeżeli w ciągu 10 lat przed dniem złożenia wniosku, toczyło się już postępowanie upadłościowe, które zakończyło się oddłużeniem. Do takiej sytuacji dojść może również w przypadku, kiedy dłużnik nie realizował planu spłat wierzytelności lub wykonywał działania na szkodę swoich wierzycieli oraz jeśli niewypłacalność konsumenta powstała na skutek rażącego niedbalstwa. Ogłoszenie upadłości nie jest również możliwe jeśli dłużnik zatajał źródła przychodu i podał we wniosku nieprawdziwe lub niepełne dane.

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments