nieważność kredytu frankowego

Stwierdzenie nieważności kredytu frankowego – czy i kiedy warto walczyć z bankiem?

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest właściwie prosta i jednoznaczna – tak, w zasadzie zawsze warto jest walczyć o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego. Za takim stanowiskiem przemawiają statystyki – ponad 97% spraw jest wygrywanych na korzyść konsumentów, gdyż praktycznie wszystkie umowy frankowe zawierane w latach 2002-2012, posiadają klauzule niedozwolone (tzw. klauzule abuzywne), które umożliwiają podważenie takiej umowy kredytowej.

Czy warto jest walczyć o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego po jego spłacie?

Zdarzają się sytuacje, w których konsumenci spłacili już swój kredyt. Są mylnie przekonani, że utracili tym samym już uprawnienia związane z dochodzeniem swoich roszczeń w stosunku do banku, który udzielił im kredytu frankowego. Ważne jest, aby jednoznacznie wskazać, że okoliczność spłacenia kredytu frankowego nie ma żadnego znaczenia dla możliwości wystąpienia o zwrot nadpłaconych rat kredytu frankowego przez konsumenta (wówczas sąd stwierdza nieważność takiej umowy przesłankowo, tzn. nie orzeka o tym w treści wyroku, ale w oparciu o to stwierdzenie zasądza zwrot nadpłaconych kwot).

Uwaga na ciekawe stanowisko zaprezentowane w orzecznictwie

Pogląd ten wielokrotnie był przedmiotem analiz w orzecznictwie. W tym miejscu warto jest wskazać na jedno z najbardziej czytelnych i prostych wyjaśnień, którymi posłużył się Sąd Apelacyjny w Warszawie. Stanowisko to zasługuje na szczególne wyróżnienie i przywołanie, gdyż skład orzekający w niezwykle trafny i transparentny sposób wyjaśnił całokształt poruszanego problemu w sposób, który jest jasny dla każdej osoby, która nie jest profesjonalnie związana z kredytami frankowymi (sporami związanymi ze kredytami frankowymi):

Przy ocenie samej ważności takiej umowy, możliwej do przeprowadzenia już w dniu jej podpisania oraz w późniejszym okresie, nie może więc mieć istotnego znaczenie to, w jaki sposób wskazana strona, w tym bank, korzysta z tego rodzaju klauzuli, zwykle zresztą reagując na konkretne uwarunkowania rynkowe oraz konkurencyjne. W prawnym znaczeniu nie może bowiem w ogóle dojść do wykonania nieważnej umowy, nawet jeżeli żadna ze stron nie powoływałaby się na jej wadę prawną tego rodzaju. Bez znaczenia w tym zakresie pozostaje także wypełnienie przez strony konkretnych obowiązków zapisanych w umowie, która nie prowadzi do ich powstania. Ustalenie nieważności takiej umowy jest możliwe w każdym też czasie i we wszelkich postępowaniach jej dotyczących, w tym przede wszystkim w sprawach o zasądzenie zwrotu nienależnego albo nadpłaconego świadczenia przez jedną ze stron, w tym przed kredytobiorcę, który wypłacił na rzecz banku wszystkie kwoty naliczone z zastosowaniem klauzuli indeksacyjnej opartej na zmienności kursu CHF określonego jednostronnie przez kredytodawcę przy obliczaniu obciążających konsumenta rat kapitałowo – odsetkowych, czyli w sposób sprzeczny z naturą (istotą) wszystkich stosunków obligacyjnych.” – tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie 23 października 2019 r., sygn. akt: V ACa 567/18.

Dlaczego warto wybrać kancelarię adwokacko-radcowską Terlecki & Wspólnicy?

Kancelaria Terlecki & Wspólnicy, z zespołem doświadczonych prawników, oferuje wsparcie na każdym etapie postępowania związanego z kredytami frankowymi. Warto odwiedzić ich stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji. Klienci mają do wyboru różne formy kontaktu, takie jak formularz na stronie, telefon, e-mail oraz bezpośrednie spotkania w biurze kancelarii.ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj