Zastrzeż swój znak towarowy, aby konkurenci nie mogli z niego czerpać korzyści. Warto w tym celu uzyskać wsparcie prawnika, który wesprze Cię w tym procesie od początku do końca, aby uzyskać najlepszą szansę na sukces.

Zastrzeż swój znak towarowy, aby konkurenci nie mogli z niego czerpać korzyści. Warto w tym celu uzyskać wsparcie prawnika, który wesprze Cię w tym procesie od początku do końca, aby uzyskać najlepszą szansę na sukces.

Czym w ogóle jest znak towarowy?

Znak towarowy to oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Znaki towarowe są chronione prawami własności intelektualnej.


O czym warto pamiętać przy rejestracji?

Znak towarowy musi mieć charakter odróżniający – w przeciwnym razie zgłoszenie znaku towarowego zostanie odrzucone. Oznacza to, że nie zostanie on zarejestrowany, ani nie będzie on chroniony, a wszelkie poniesione na ten cel opłaty nie zostaną zwrócone.

Warto też pamiętać, że Twoja nazwa handlowa lub logo nie mogą dosłownie opisywać ani przedstawiać Twoich towarów lub usług. Unikaj też używania modnych słów, które mogą być opisowe i niepozwalające na odróżnienie Twoich towarów i usług od innych, w przyszłości. Znak towarowy musi być czymś więcej niż tylko oceną wartości.

Rejestracja, zazwyczaj bardzo prosta, może czasami stać się znacznie bardziej skomplikowana, jeśli ktoś zakwestionuje Twój znak. Na przykład, jeśli spróbujesz zarejestrować swój znak, ale inna firma sprzeciwia się temu, twierdząc, że wprowadzi on konsumentów w błąd ze względu na podobieństwo do jego znaku, staniesz przed postępowaniem prawnym (czasami znanym jako ściganie znaków towarowych). Jednak w większości przypadków możesz uniknąć tych bitew, przeprowadzając dokładne badania przed próbą zarejestrowania znaku.


Jak zgłosić znak towarowy?

Przedsiębiorcy, właściciele firm lub inne osoby zainteresowane uzyskaniem rejestracji znaku towarowego w Polsce muszą złożyć specjalny wniosek. Znak towarowy może być chroniony w Polsce zarówno przez przepisy krajowe, jak i prawa międzynarodowe.

W Polsce ochronę znaku towarowego udziela Urząd Patentowy RP. Ze względu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej, wspólnotowe znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante są również ważne w Polsce i chronione na terenie całej Unii Europejskiej. Rejestracji międzynarodowej można dokonać w Genewie, w Międzynarodowym Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Rejestracja znaku towarowego odbywa się poprzez złożenie wniosku, w którym identyfikuje się zgłaszających i określa znak towarowy. Należy przedłożyć dokument pierwszeństwa wraz z niektórymi kopiami znaku towarowego, zgodnie z jego rodzajem.

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments