Jest wiele sytuacji, w których może zaistnieć konieczność przygotowania wypowiedzenia umowy o pracę. Czasami taka decyzje podejmowana jest pod wpływem chwili, przez co łatwo popełnić błąd. Najlepiej więc wszystko na spokojnie przemyśleć i upewnić się, że przygotowane wypowiedzenie będzie zawierało wszystkie te informacje, które są niezbędne, aby taki dokument mógł zostać przyjęty przez pracodawcę.


1. Wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym
2. Jak rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron?
3. Porady na temat prawa pracy


Najważniejsze informacje na temat przygotowania wypowiedzenia umowy o pracę znajdziesz w naszym poradniku, ale jeżeli masz jakieś wątpliwości lub pracodawca nie będzie chciał uznać pisma, warto rozważyć kontakt z prawnikiem, który może się zająć przygotowaniem profesjonalnych dokumentów z zakresu prawa pracy.


Wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym


Jeżeli chcesz rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym, musisz pamiętać, żeby zamieścić w dokumencie przyczyny takiej decyzji. Przyjmuje się, że natychmiastowe rozwiązanie może mieć miejsce wtedy, gdy pracodawca naruszył swoje obowiązki wobec pracownika lub lekarz wystawi pracownikowi orzeczenie, które potwierdzi, że wykonywana praca niekorzystnie wpływa na zdrowie.


Dokument przygotowany w związku z taką sytuacją powinien zostać podpisany (na dole dokumentu po prawej stronie) przez pracownika oraz osobę (lewa strona), która przyjęła wypowiedzenie. Nie można również zapomnieć o aktualnej dacie. Pismo powinno także mieć dokładne dane pracownika i pracodawcy, miejscowość, przyczynę wypowiedzenia (najlepiej odnieść się do konkretnego artykułu z kodeksu pracy). Prawidłowe wypowiedzenie musi mieć także nagłówek w stylu „rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym”. 


Jak rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron?


Jeżeli do rozwiązania umowy dochodzi w związku z porozumieniem pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, najlepsze będzie podpisanie rozwiązania umowy za zgodą obu stron. Większość informacji, jakie powinny znaleźć się w takim piśmie, pokrywa się ze wzorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Pracownik nie musi w tym przypadku opisywać przyczyny podjęcia takiej decyzji. Taki sposób rozwiązania umowy może wynikać z inicjatywy pracodawcy lub pracownika.


Porady na temat prawa pracy


Te informacje sprawdzą się w większości przypadków, ale czasami mogą wystąpić nieprzewidziane problemy. Wówczas sprawdź porady zebrane na stronie https://wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/adwokat-wroclaw/ lub skorzystaj z pomocy prawnika. Dzięki temu szybciej zakończysz kontakt z pracodawcą i będziesz mógł poszukać nowej pracy.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments