Mianem prawa karnego określany jest zbiór przepisów, które dotyczą popełnianych przestępstw. Jakie dokładnie są jego podstawowe funkcje? Czy sprawy karne wymagają pomocy adwokata? Zachęcamy do poznania odpowiedzi, które znajdują się w poniższym artykule.
 
Prawo karne – jakie są jego podstawowe funkcje?


Prawo karne oparte jest na prawnych przepisach, które odpowiadają za regulację odpowiedzialności karnej w przypadku popełnienia czynu podlegającego karze, do których zalicza się między innymi prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, co zawarte zostało w art 178a kk. Zarówno prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, jak i posiadanie narkotyków kodeks karny reguluje konkretnymi przepisami, które definiują czyny zabronione w polskim porządku prawnym. Za popełnienie czynów niedozwolonych grozić mogą natomiast kara grzywny, tymczasowe aresztowanie bądź kara całkowitego pozbawienia wolności. 


Do źródeł przepisów prawa karnego zaliczają się Kodeks karny, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks postępowania karnego, a także Kodeks karny skarbowy. W dziedzinie prawa karnego wyróżnić można kilka podstawowych funkcji – jedną z najistotniejszych stanowi funkcja sprawiedliwościowa. Wiąże się ona z kwestią zadośćuczynienia stronie pokrzywdzonej, w tym zapewnienia jej ważnego w danym przypadku poczucia sprawiedliwości. Kolejnymi z funkcji są funkcja ochronna, ochraniająca dobra, również te materialne przed atakiem osoby niebezpiecznej oraz połączona z nią funkcja gwarancyjna, zapewniająca o ingerencji władzy wyłącznie w ostatecznym przypadku. 


Prawo karne klasyfikowane jest ponadto zgodnie z kryterium przedmiotu regulacji, dzieląc się na prawo karne wykonawcze, materialne i procesowe. Dzieli się je również zgodnie z kryterium zastosowania między innymi na prawo karne powszechne, które zawiera normy odnośnie wszelkich dziedzin funkcjonowania społecznego, prawo karne indywidualne, ochraniające sferę interesów prawo karne skarbowe czy też prawo karne wojskowe, które dotyczy określonej grupy osób. Istnieje także podział prawa karnego zgodnie z wagą zabronionych czynów – prawo wykroczeń dotyczy czynów o niewielkim stopniu szkodliwości społecznej, w przeciwieństwie do prawa karnego, które zajmuje się czynami o znacznej szkodliwości. 
 
Adwokat karny Białystok – do kogo zgłosić się w sprawach karnych?


W przypadku, gdy dana osoba popełniła czyn karalny według polskiego prawa lub jest podejrzewana o popełnienie przestępstwa, może skorzystać z pomocy, której udzielić może doskonale znająca prawo karne kancelaria adwokacka. Kancelaria Prawa Karnego to miejsce oferujące usługi adwokackie, do którego można zgłosić się w wyżej wymienionych przypadkach. Adwokat karnista Białystok to osoba, która udzieli wsparcia w postaci obrony osoby podejrzanej bądź oskarżonej o popełnienie danego czynu, jak również pełnomocnictwa w przypadku pomocy stronie pokrzywdzonej. W jaki sposób można znaleźć eksperta z zakresu prawa karnego? Zamiast wpisywać w okno wyszukiwarki „adwokat narkotyki” bądź inną ogólną frazę, warto wziąć pod uwagę miejsce zamieszkania, wpisując „prawo karne Białystok”. Wśród wyników pojawią się konkretne osoby oferujące swoją pomoc, jak przykładowo Adwokat Mateusz Ochtera – Białymstok i Suwałki, a także Kancelarie Prawnicze, które specjalizują się w prawie karnym. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj