Audyt prawny nieruchomości, znany również jako badanie due diligence, skierowany jest przede wszystkim do podmiotów, które chcą uzyskać kompleksową informację na temat stanu prawnego danejdziałki, budynku czy lokalu. Za pomocą audytu mogą zabezpieczyć swoje interesy, bądź też zyskać dodatkowy argument w negocjacjach z dotychczasowym właścicielem nieruchomości.
 
Czym jest audyt prawny nieruchomości?
 
Audyt prawny nieruchomości pozwala na dogłębne sprawdzenie wszystkich aspektów prawnych związanych z daną nieruchomością. Dzięki niemu można wyeliminować wszystkie ewentualne ryzyka, które są niezauważalne podczas badania księgi wieczystej. Mogłoby się wydawać, że z tego dokumentu można wyczytać wszystko, co przyszły właściciel powinien wiedzieć. Informacje w niej zawarte mogą być jednak niewystarczające, zaś badanie due diligence kompleksowo ocenia wszystkie kwestie, które w danej chwili lub w przyszłości mogłyby być ryzykowne dla inwestora.
 
Podczas audytu prawnego nieruchomości pierwszą i najważniejszą kwestią jest sprawdzenie faktycznych osób uprawnionych i potwierdzenie, czy sprzedający jest uprawniony do przeniesienia prawa własności na nabywcę. Weryfikacji podlegają także obciążenia nieruchomości, wcześniejsze okoliczności nabycia nieruchomości oraz prawa i roszczenia osób trzecich.
 
Co powinien obejmować audyt prawny nieruchomości?
 
Podczas badania due diligence dokładnie należy zweryfikować zgodność zapisów w księdze wieczystej ze stanem faktycznym. To z kolei wymaga uzyskania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów, a także innych dokumentów, jak zawiadomienia o zmianach wprowadzonych w ewidencji gruntów czy decyzje dotyczące podziałów nieruchomości. Analizie powinna zostać poddana możliwość zabudowy, połączenie z drogą publiczną oraz inne parametry w zależności od specyfiki danej transakcji. Przy tej okazji należy sprawdzić także przepisy obejmujące sprawdzane mienie, które dotyczą ochrony konserwatorskiej i archeologicznej, ochrony środowiska i ochrony krajobrazu.
 
Dlaczego warto przeprowadzić audyt prawny nieruchomości?
 
Przeprowadzenie profesjonalnego audytu prawnego nieruchomości może uchronić inwestora przed niesprzyjającymi, zatajonymi faktami. Tym sposobem może zweryfikować, czy wszystkie posiadane informacje zgadzają się ze stanem faktycznym i prawnym. Badanie due diligence daje kupującemu szansę na zajęcie odpowiedniej pozycji w negocjacjach i podjęcie racjonalnej, popartej faktami, decyzji o zakupie czy wydzierżawieniu danej nieruchomości.
 
Audyt prawny nieruchomości powinien zakończyć się raportem, w którym powinien znajdować się kompleksowy obraz stanu prawnego, wraz ze wskazaniem wszystkich najważniejszych informacji na temat nieruchomości. Na tej podstawie można zapoznać się z ryzykiem prawnym, związanym z nieruchomością i tytułem prawnym do nieruchomości. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie przed wydatkowaniem nieadekwatnych do stanu nieruchomości środków finansowych. Tym sposobem kupujący może także zyskać dodatkowe argumenty, które mogą być pomocne przy negocjowaniu warunków umowy oraz ostatecznej ceny zakupu nieruchomości.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments