Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Tekst ujednoliconyUstawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary z dnia 28 października 2002r.Źródło:Kancelaria Sejmu

Ustawa o Insekcji Handlowej

Tekst ujednoliconyUstawa o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000r.Źródło:Kancelaria Sejmu

Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym

Tekst ujednoliconyUstawa o Krajowym Rejestrze Karnym z dnia 24 maja 2000r.Źródło:Kancelaria Sejmu

Ustawa o odpadach

Tekst ujednoliconyUstawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.Źródło:Kancelaria Sejmu

Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

Tekst ujednoliconyUstawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanychz dnia 22 czerwca 2001r.Źródło:Kancelaria Sejmu

Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

Tekst ujednoliconyUstawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993r.Źródło:Kancelaria Sejmu

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

Tekst ujednoliconyUstawa o postępowaniu w sprawach nieletnichz dnia 26 października 1982r.Źródło:Kancelaria Sejmu

Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych

Tekst ujednoliconyUstawa o substancjach i preparatach chemicznychz dnia 11 stycznia 2001r.Źródło:Kancelaria Sejmu

Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

Tekst ujednoliconyUstawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywieniaz dnia 11 maja 2001r.Źródło:Kancelaria Sejmu

Ustawa o zbiorowych zaopatrzeniu w wodę i zbiorowych odprowadzaniu ścieków

Tekst ujednoliconyUstawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowychodprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r.Źródło:Kancelaria Sejmu

Social Media

2,560FaniLubię
185ObserwującyObserwuj
81ObserwującyObserwuj

Najpopularniejsze