System transportowy – charakterystyka

0
795

Ogólna charakterystyka systemów transportowych

Transport w wielu firmach jest kluczową gałęzią przedsiębiorstwa. Przez to staje się coraz bardziej złożonym zagadnieniem. Na system transportowy wpływa wiele czynników, które musimy wziąć pod uwagę przy projektowaniu. Taki system ma również wpływ na funkcjonowanie całego państwa, ponieważ dział gospodarki jakim jest transport ma bezpośredni wpływ na rozwój całego kraju. Dlatego jest to tak bardzo istotna część gospodarki, od której bardzo dużo zależy. Warto przyjrzeć się bliżej z czego dokładnie składa się system transportowy.

Z czego składa się system transportowy?

Do kompleksowego schematu jakim jest system transportowy możemy zaliczyć następujące podkategorie:

 • podkategoria komunikacja indywidualna – w tym podsystemie zawierają się takie elementy jak liniowe np. sieci drogowo – ulicznej czy elementy punktowo-sieciowe jak punkty przeładunkowe lub parkingi,
 • podkategoria komunikacja zbiorowa – ten podsystem reprezentują elementy liniowe i
  punktowo-sieciowe. Jako przykład elementu punktowo-sieciowego można podać dworce, przystanki, zaplecza, warsztaty naprawcze,
 • podkategoria pieszy i rowerowy – tego typu podkategoria zawiera elementy liniowe takie jak sieć ciągów pieszych i rowerowych jak i punktowe np. punkty widokowe, urządzenia postojowe dla rowerów,
 • podkategoria kolejowy, wodny, powietrzny – w tej podkategorii wyróżniamy również elementy liniowe takie jak sieci czy linie jak i również elementy punktowe jak dworce, przystanki, porty, zaplecze, warsztat.
Główne cechy systemu transportowego:
 • złożoność – system transportowy jest niezwykle złożonym systemem, w którym istnieje wiele elementów oraz interakcji, które zachodzą pomiędzy danymi elementami. Dane elementy łączą się również z całym otoczeniem systemu,
 • prawdopodobieństwo – nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich zjawisk, stanów, relacji i sprzężeń zachodzących podczas procesów transportowych. dlatego w systemach wykorzystuje się wiele modeli prawdopodobieństwa, które wspomagają działanie systemu,
 • zdolność do samoregulacji – cały system transportowy został stworzony przez człowieka, a więc nie ma możliwości aby był idealny i aby mógł być zdolny do reagowania. Jak każdy system może czasami zawodzić.
Rozwój systemów informatycznych w transporcie

Systemy informatyczne pojawiają się praktycznie w każdej strefie naszego życia. Nie inaczej jest w Transporcie, gdzie dzięki rozwojowi oprogramowania i systemów transport rozwija się bardzo dynamicznie. Obecnie sprawne działanie całej firmy jest zależna od systemu informatycznego.

Aplikacje, które wspomagają przedsiębiorców dają możliwość zwiększania cyrkulacji towarów, zmniejszania zamrożonego kapitału w towarach i co najważniejsze znaczne skrócenie czasu dostawy.

Funkcje systemów transportowych:
 • inicjujące – tworzenie, przetwarzanie różnego rodzaju dokumentów,
 • planistyczne – tworzenie planów odnośnie zapotrzebowania, prognozy,
 • kontrolne – kontrola, porównanie różnego rodzaju wyników,
 • koordynacyjne – kontrola harmonogramu, planu sprzedaży.

Aktualne systemy transportowe stają się coraz bardziej skomplikowane i złożone. Dzięki wprowadzeniu najnowszych technologii do logistyki możemy z dużą łatwością korzystać z tych systemów. Dla ludzi, którzy na co dzień zajmują się tą branżą jest to bardzo pomoc w codziennych obowiązkach.

Źródło: logintegra.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here