Rekordowe wyniki Lenovo w III kwartale, w tym najwyższe w historii grupy przychody i dochód przed opodatkowaniem

  • Historyczny rekord przychodów grupy na poziomie 14,1 mld USD

  • Wzrost dochodu przed opodatkowaniem do rekordowej kwoty 390 mln USD, czyli o 11% w ujęciu rok do roku

  • Wzrost dochodu netto o 11% w ujęciu rok do roku do 258 mln USD

  • Solidne wyniki w strategicznych obszarach inteligentnej transformacji o dużym potencjale wzrostowym — przychody z oprogramowania i usług* po raz pierwszy osiągnęły poziom 1 mld USD, notując 41-procentowy wzrost w ujęciu rok do roku i stanowiąc 7% przychodów grupy

Grupa Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) poinformowała, że jej przychody za trzeci kwartał osiągnęły rekordową kwotę 14,1 mld USD, kontynuując wzrost w ujęciu rok do roku już dziesiąty kwartał z rzędu. Dochód przed opodatkowaniem zwiększył się o 11% w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku, do 390 mln USD, a dochód netto — o 11% w ujęciu rok do roku, do 258 mln USD.

Podstawowy zysk na akcję w trzecim kwartale roku finansowego wyniósł 2,16 centa USA czyli 16,90 centa hongkońskiego.

„W ubiegłym kwartale, mimo niepewności geopolitycznej i występujących w całej branży niedoborów dostaw, zanotowaliśmy rekordowe wyniki dzięki zrównoważeniu geograficznemu, doskonałości operacyjnej i skutecznej realizacji strategii. Zarówno przychody grupy, jak i jej dochód przed opodatkowaniem osiągnęły historyczne maksima” — powiedział Yang Yuanqing, prezes i CEO Lenovo. „Te kluczowe umiejętności nie tylko pozwalają nam wykorzystywać szanse związane z transformacją technologii i stymulować trwały wzrost, lecz także pomagają stawiać czoła obecnym wyzwaniom”.

Globalna sytuacja gospodarcza

Ostatni kwartał upłynął pod znakiem licznych wyzwań biznesowych, które objęły całą branżę, takich jak utrzymująca się niepewność geopolityczna, niedobory dostaw komponentów, a w ostatnim czasie także epidemia nowego koronawirusa. Jeśli chodzi o koronawirus, priorytetem firmy pozostają troska o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników Lenovo, ciągłość produkcji i odbudowy oraz zapewnienie pomocy specjalistom przeciwdziałającym rozprzestrzenianiu się epidemii. Podobnie jak inne firmy z branży, Lenovo obserwuje pewne nieuniknione, krótkoterminowe ograniczenia i opóźnienia w łańcuchu dostaw, które wynikają z przerw w pracy fabryk spowodowanych przedłużeniem chińskiego Nowego Roku. Aby stawić czoła wspomnianym wyzwaniom, Lenovo wykorzysta swoje zrównoważenie geograficzne, doskonałość operacyjną i zdolność do zarządzania złożonymi łańcuchami dostaw w ramach globalnej sieci produkcyjnej, a także skuteczną realizację strategii.

Omówienie wyników grup

Wchodząca w skład Lenovo Intelligent Devices Group (IDG) pozostaje głównym motorem dobrych wyników firmy. Grupa PC and Smart Devices (PCSD), jeden z dwóch działów IDG, ustanowiła historyczne rekordy przychodów (11,1 mld USD), dochodu przed opodatkowaniem (684 mln USD) i marży dochodu przed opodatkowaniem (6,2%). Te rekordowe wyniki pokazują światową klasę potencjału Lenovo, zwłaszcza w zakresie przezwyciężania poważnego i podlegającego dynamicznym zmianom niedoboru procesorów, z którym boryka się cała branża. Na rynku PC Lenovo umocniło się na wyraźnym 1. miejscu dzięki rekordowo dużym dostawom, wyprzedzając rozwijającą się branżę o niemal 2 punkty procentowe. Firma zakończyła rok kalendarzowy na 1. miejscu z udziałem w rynku wynoszącym 24,3%, czyli o 1,6 punktu wyższym w ujęciu rok do roku. W kategoriach o wysokim potencjale wzrostowym i premium, takich jak komputery gamingowe, ultrasmukłe urządzenia, monitory, stacje robocze oraz Chromebooki, odnotowano kontynuację wysokiego dwucyfrowego wzrostu obrotów, który w ujęciu rok do roku był o dwie cyfry wyższy od średniego poziomu rynkowego. Jeśli chodzi o przyszłość, to mimo możliwości utrzymywania się wyzwań w skali makro firma Lenovo jest przekonana, że dzięki swojej doskonałości operacyjnej będzie mogła w dalszym ciągu osiągać ponadprzeciętne tempo wzrostu i przodującą w branży rentowność. Ponadto do pobudzania wzrostu Lenovo wykorzysta innowacje, czego przykładem są niedawno zaprezentowane urządzenia: laptop ThinkBook Plus z wyświetlaczem e-ink w pokrywie, laptop ThinkPad X1 Fold ze składanym ekranem i pierwszy na świecie komputer z technologią 5G, czyli Yoga 5G.

Drugi dział IDG, Mobile Business Group (MBG), odnotował piąty z rzędu rentowny kwartał. W tradycyjnym bastionie Lenovo, regionie Ameryki Łacińskiej, wzrost wolumenu sprzedaży przewyższył poziom rynkowy o 19 punktów, a marża dochodu przed opodatkowaniem wzrosła do 5,8%. Dział MBG zamierza w dalszym ciągu zwiększać rentowność, jednocześnie pobudzając wzrost na nowych rynkach. Ponadto wprowadzona niedawno Motorola razr sygnalizuje ponowne wejście firmy do segmentu premium, który pozostanie na jej celowniku w przyszłości.

Data Center Group (DCG) odnotowała zwiększenie dostaw serwerów o 18% w ujęciu rok do roku. Chociaż przychody DCG nie zmieniły się rok do roku na skutek znacznych obniżek cen komponentów, które doprowadziły do spadku średnich cen systemów, rentowność ponownie wzrosła.  W segmencie niehiperskalowym odnotowano najwyższe od czterech lat przychody i wzrost o niemal 16% — przychody na samym tylko rynku chińskim wzrosły w ujęciu rok do roku o 46%. W segmentach infrastruktury definiowanej programowo (SDI) i pamięci masowej wzrost przychodów rok do roku wyniósł ponad 40%. W przyszłości spodziewany jest wzrost we wszystkich segmentach — szczególnie w obszarach serwerów, pamięci masowej, SDI, wysokowydajnych systemów obliczeniowych (HPC), oprogramowania oraz usług — dzięki skoncentrowaniu się grupy na zwiększaniu różnorodności klientów i poszerzaniu kanałów pośrednich.

Inteligentna transformacja katalizatorem rozwoju grupy

Realizowana przez Lenovo strategia inteligentnej transformacji ponownie zaprezentowała swoją dużą dynamikę jako długoterminowy katalizator rozwoju grupy. Przychody z oprogramowania i usług* po raz pierwszy przekroczyły próg 1 mld USD na kwartał po wzroście o 41% rok do roku i obecnie stanowią 7% łącznych przychodów grupy. W segmencie inteligentnych urządzeń IoT przychody zwiększyły się rok do roku niemal czterokrotnie do kwoty 90 mln USD, głównie na skutek wzrostu w obszarach rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej oraz domów i biur inteligentnych.  Przychody z inteligentnej infrastruktury zwiększyły się w ujęciu rok do roku o ponad 50%, głównie dzięki wynikom odnotowanym w segmentach infrastruktury definiowanej programowo i wirtualizacji funkcji sieciowych. Przychody z inteligentnych rozwiązań branżowych podwoiły się dzięki trzycyfrowemu wzrostowi przychodów działu Data Intelligence Business Group oraz dobrym wynikom w obszarze rozwiązań PCSD dla ochrony zdrowia i edukacji.

* Zafakturowane przychody

O firmie Lenovo

Firma Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) jest firmą z listy Fortune Global 500 o obrotach sięgających 45 miliardów USD i światowym liderem technologicznym w dziedzinie inteligentnej transformacji dzięki infrastrukturze i urządzeniom zapewniającym klientom największe możliwości. Oferta łączących się z siecią urządzeń Lenovo należy do największych na świecie i obejmuje smartfony (Motorola), tablety, komputery PC (ThinkPad, Yoga, Lenovo Legion) i stacje robocze, a także urządzenia AR/VR oraz rozwiązania dla inteligentnych domów i biur. Rozwiązania Lenovo dla centrów danych (ThinkSystem i ThinkAgile) zapewniają pojemność i moc obliczeniową systemom zmieniającym biznes oraz społeczeństwo. Lenovo inspiruje użytkowników do wykorzystania drzemiącego w nich potencjału różnorodności i budowania lepszej przyszłości dla wszystkich. Zachęcamy do obserwowania nas w serwisach LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram oraz odwiedzania naszej witryny internetowej https://www.lenovo.com/.

LENOVO jest znakiem towarowym Lenovo. Wszelkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów. ©2020, Lenovo Group Limited.

GRUPA LENOVO

PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH

za trzeci kwartał roku finansowego zakończony 31 grudnia 2019 r.

(w milionach USD, poza wartościami w przeliczeniu na akcję)

 

 


III kw. 19/20

 

III kw. 18/19


ZMIANA ROK DO ROKU

Przychody

 

14 103

14 035

0,5%

Zysk brutto

 

2265

2050

10,5%

Marża zysku brutto

 

16,1%

14,6%

1,5 pkt

Koszty operacyjne

 

(1777)

(1616)

10,0%

Stosunek kosztów do przychodów

 

12,6%

11,5%

1,1 pkt

Zysk operacyjny

 

488

434

12,4%

Inne koszty pozaoperacyjne netto

 

(98)

(84)

16,4%

Dochód przed opodatkowaniem

 

390

350

11,4%

Podatki

 

(85)

(85)

(0,9%)

Zysk za okres

 

305

265

15,4%

Udziały niedające kontroli

 

(47)

(32)

47,8%

Zysk przypadający na akcjonariuszy

 

258

233

10,9%

Zysk na akcję (centy USA)
Podstawowy
Rozwodniony

 


2,16
2,07


1,96
1,92


0,20
0,15

 

Źródło: Lenovo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here