s19 via carpatia
Do ruchu udostępnione zostały cztery odcinki drogi ekspresowej S19 między Lublinem a obwodnicą Janowa Lubelskiego. W sumie kierowcy mają do dyspozycji ok. 47 km nowej trasy ekspresowej o nawierzchni bitumicznej.

Budowa S19 w woj. lubelskim rozpoczęła się w drugiej połowie 2019 roku i została podzielona na sześć odcinków o łącznej długości ok. 75 km. W czerwcu został oddany do ruchu ok. 8-kilometrowy odcinek od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie. Teraz nadeszła kolej na cztery kolejne fragmenty Via Carpatii w woj. lubelskim.

Lublin – Niedrzwica Duża

Odcinek liczy ok. 12 km i jadąc z Lublina w kierunku Kraśnika, rozpoczyna się za węzłem Lublin Węglin. Początkowo przebiega w śladzie dotychczasowej drogi krajowej nr 19, w pobliżu Strzeszkowic Dużych kieruje się na wschód, omijając Niedrzwicę Dużą. Kończy się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 834 (ul. Bychawska).

Wykonawca, firma Aldesa Construcciones, w ramach inwestycji wybudował 15 obiektów inżynierskich, w tym cztery mosty, 10 wiaduktów i kładkę. Na ukończeniu jest budowa pary MOP-ów Radawczyk i Zemborzyce, z których kierowcy będą mogli korzystać w przyszłym roku.

Uwaga kierowcy

Do momentu oddania do użytku kolejnego odcinka Niedrzwica Duża – Kraśnik, co planowane jest w przyszłym roku, mogą tworzyć się w godzinach szczytu lokalne zatory na węźle Strzeszkowice i w m. Niedrzwica. W przypadku powstania zatoru, w oparciu o wcześniej opracowane i uzgodnione scenariusze, będą wdrażane stosowne zmiany w organizacji ruchu – przy udziale Policji oraz przy wykorzystaniu m.in. tablic zmiennej treści. Ponadto do czasu oddania do ruchu odcinka Niedrzwica Duża – Kraśnik ruch tranzytowy w stronę obwodnicy Kraśnika poprowadzony będzie obecną drogą krajową nr 19 przez węzeł Strzeszkowice. Natomiast ruch w kierunku Bychawy do DW834 – trasą główną drogi ekspresowej do węzła Niedrzwica Duża. Dzięki takiemu rozdzieleniu ruchu przejazd zarówno drogą krajową nr 19, jak i ekspresową S19 będzie bardziej bezpieczny i płynny.

Obwodnica Kraśnika

Odcinek ma długość ok. 10 km, a wykonawcą jest Aldesa Construcciones. Obwodnica zaczyna się w miejscowości Lasy, gdzie powstał węzeł Kraśnik Północ, i omija miasto po wschodniej stronie. W miejscowości Słodków łączy się z kolejnym odcinkiem Via Carpatii. W ramach inwestycji powstało 12 obiektów inżynierskich – dwa mosty i 10 wiaduktów. Wybudowane też zostały dwa węzły drogowe (Kraśnik Północ oraz Kraśnik Południe, gdzie wybudowane zostało także połączenie drogą krajową nr 74).

W trakcie budowy jest para MOP-ów Słodków, których oddanie do użytku planowane jest w przyszłym roku.

Kraśnik – Janów Lubelski

To jeden z najdłuższych, poza odcinkiem Niedrzwica Duża – Kraśnik, fragmentów budowanej S19 w woj. lubelskim. Liczy ok. 18 km i rozpoczyna się przed kompleksem leśnym w pobliżu Szastarki. Omija m.in. Polichnę oraz Modliborzyce i kończy się za wiaduktem w okolicach Janówka. Wykonawcą jest firma Strabag.

W ramach inwestycji powstało m.in. 21 obiektów inżynierskich, w tym most, 14 wiaduktów i sześć przejść dla zwierząt. Wybudowane zostały dwa węzły drogowe (węzeł Szastarka i w. Modliborzyce) oraz para MOP-ów Felinów.

Budowa trasy głównej jest już zakończona, ale ze względu na trwające prace przy przebudowie drogi krajowej nr 19 oraz prace wykończeniowe na dwóch fragmentach tego odcinka, o łącznej długości ok. 3,5 km (od Słodkowa do Szastarki oraz w okolicach Zarajca), wprowadzone będzie ograniczenie prędkości do 90 km/h.

Obwodnica Janowa Lubelskiego

Odcinek liczy ok. 6,5 km. Rozpoczyna się w miejscowości Kopce. Trasa omija Janów Lubelski po zachodniej stronie i kończy się w okolicach miejscowości Jonaki.

Wykonawcą inwestycji jest firma Mota-Engil Central Europe. W ramach inwestycji powstało pięć obiektów inżynierskich (cztery wiadukty i jeden most) oraz dwa węzły drogowe (Janów Lubelski Północ i Janów Lubelski Południe). Wykonanych zostało też pięć przejść dla zwierząt oraz osiem przepustów, a także para MOP-ów Janów Lubelski.

Przebieg nowej drogi S19 w woj. lubelskim

Dwujezdniowa droga ekspresowa, o nawierzchni bitumicznej z rezerwą pod trzeci pas, prowadzi od węzła Lublin Węglin początkowo wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 19, a potem na wschód od niej, omijając Niedrzwicę Dużą, Niedrzwicę Kościelną i Sobieszczany. Następnie w pobliżu miejscowości Wilkołaz przecina obecną DK19 i dalej przebiega nowym śladem po jej zachodniej stronie, omijając m.in. obszary leśne. W miejscowości Lasy ponownie przecina obecną „krajówkę” i dalej przebiega po wschodniej stronie od Kraśnika. Na odcinku od Słodkowa do Szastarki trasa wybudowana została wzdłuż obecnej DK19. Za Szastarką, w okolicach węzła Szastarka, odbija na zachód i omija Modliborzyce oraz Janów Lubelski. Od miejscowości Jonaki do Łążka Ordynackiego (węzeł Lasy Janowskie) prowadzi wzdłuż DK19.

Łączny koszt budowy sześciu odcinków S19 w woj. lubelskim od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie (wraz pracami przygotowawczymi, wykupem gruntów i nadzorem) to ok. 2,5 mld zł, z czego ok. 1,2 mld zł to dofinansowanie z UE.

S19 na terenie woj. lubelskiego:

· obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego, długość 6,6 km (jednojezdniowa – planowana dobudowa drugiej jezdni – trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy) – oddana do ruchu w 2008 r.;

· obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej, długość 7,9 km (jednojezdniowa – planowana dobudowa drugiej jezdni – trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy) – oddana do ruchu w 2011 r.;

· obwodnica Lublina (w. Lublin Rudnik – w. Lublin Sławinek – w. Lublin Węglin), długość 20 km – oddana do ruchu w latach 2014-2016;

· Lublin (koniec obwodnicy) – Kraśnik (koniec obwodnicy), długość 42 km – dwa odcinki oddane do użytku 16 grudnia 2021 r. Trwa budowa ostatniego odcinka Niedrzwica Duża – Kraśnik. Planowane zakończenie II kw. 2022 r.;

· Kraśnik – Lasy Janowskie, długość ok. 33 km – oddane do użytku 16 grudnia 2021 r.;

· granica woj. mazowieckiego i lubelskiego – Lubartów, długość ok. 78 km – trwają przetargi na wyłonienie wykonawców pięciu odcinków realizacyjnych;

· Lubartów – Lublin, długość ok. 23 km – wyłoniony wykonawca. Trwają prace projektowe. Planowane rozpoczęcie robót w 2022 r.

Źródło informacji: GDDKiA

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments